Kauno pedagogų kvalifikacijos centre rugsėjo 23 d. vyko respublikinė konferencija-seminaras „Kaip sėkmingiau ugdyti mokinius, turinčius emocijų ir elgesio sutrikimų“, skirta Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos 20-mečiui paminėti. Renginį organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras bei Kauno miesto psichologų metodinis būrelis. Konferencijoje-seminare dalyvavo gausus būrys Lietuvos ugdymo įstaigų administracijos atstovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų.

Renginio dalyvius pasveikinti ir įžangos žodį tarti atvyko Orinta Leiputė, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė, Gražina Šeibokienė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja, Vasilijus Popovas, Kauno miesto mero pavaduotojas, profesorius Dainius Pavalkis, Kauno miesto mero patarėjas švietimo ir sveikatos apsaugos klausimams, Aušra Papirtienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotoja, Lina Palačionienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Specialiosios pedagogikos skyriaus vadovo pavaduotoja, Asta Keruckė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Eurika Stankevičienė ir Jurgita Česnulevičienė, Švietimo skyriaus specialistės.

Pirmasis plenarinis posėdis buvo skirtas aptarti klinikinius problematikos aspektus. Pranešimą apie hiperaktyvumo sutrikimų turinčius vaikus skaitė vaikų ir paauglių psichiatrė-psichoterapeutė dr. Asta Dervinytė-Bongarzoni. Elgesio sutrikimų turinčių vaikų problematiką savo pranešime analizavo vaikų ir paauglių neurologė psichiatrė Virginija Karalienė. Abi pranešėjos akcentavo kompleksinės pagalbos, padedant emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams prisitaikyti ugdymo įstaigoje, būtinumą.

Antrajame plenariniame posėdyje renginio dalyviai išklausė Kauno miesto ugdymo įstaigų atstovų pranešimus. Kauno „Vyturio“ gimnazijos psichologė Rita Juknienė pristatė mokyklos psichologo darbo su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio sutrikimų, patirtį bei pagalbos galimybes. Kauno Prano Daunio ugdymo centro psichologė Toma Malvicė savo pranešime kalbėjo apie iššūkius, kylančius teikiant pagalbą emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams, taip pat pasidalino praktiškais darbo metodais. Kauno jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ševčiukienė supažindino su savo atstovaujamos ugdymo įstaigos sėkminga projektine veikla, orientuota į pagalbą probleminio elgesio mokiniams. Kauno lopšelio darželio „Giliukas“ psichologė Inga Dijokienė pranešime akcentavo ankstyvosios pagalbos sunkumų turintiems vaikams privalumus, o tos pačios ugdymo įstaigos auklėtoja, menų pedagogė Jūratė Balčiūnienė pranešimą iliustravo konkrečiais meno terapijos kaip efektyvios pagalbos sutrikimų turintiems vaikams metodais bei pavyzdžiais. Visi pranešėjai pabrėžė komandinio darbo bei kompleksinės pagalbos, dirbant su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikais, reikalingumą.

Viso renginio metu veikė Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologų parengtų informacinių lankstinukų paroda.

Konferenciją-seminarą apibendrino G. Šeibokienė gražiais žodžiais pasidžiaugdama nuveiktais darbais, palinkėdama sėkmės bei padrąsindama aktyviai dalintis gerąja darbo patirtimi.

Konferenciją-seminarą vedė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė, Kauno miesto psichologų metodinio būrelio pirmininkė Rita Juknienė ir Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Raminta Radzevičiūtė-Porutienė.

Additional information