Kauno pedagogų kvalifikacijos centre rugpjūčio 29 d. vyko Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovų konferencija „Švietimo prioritetai 2017 m“. Konferencijos organizatoriai – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Konferencijoje dalyvavo Orinta Leiputė, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė, Vasilijus Popovas, Kauno miesto mero pavaduotojas, Dainius Pavalkis, Kauno miesto mero patarėjas švietimo ir sveikatos apsaugos klausimams, LSMU Kauno klinikų profesorius, dr. Virginija Rupainienė, Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninė patarėja švietimo klausimams, Aušra Papirtienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotoja, Sigitas Šliažas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Monika Bilotienė, Alfonsas Jarušauskas, Kauno miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyriaus vedėjas, Švietimo skyriaus specialistai, Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovai.

Susirinkusiuosius pasveikino Kauno miesto mero pavaduotojas V. Popovas, LR Seimo narė O. Leiputė.

Profesorius D. Pavalkis palinkėjo visai švietimo bendruomenei 2017 m. spręsti mokymosi netolygumų, turtinės ir teritorinės segregacijos problemą, apspręsti kaip pajungti ŠMM ir savivaldybių turimas mokyklas vienam tikslui - žinių ir mokymosi pasiekimų gerinimui, pasakyti kokios struktūrinės reformos pabaigos ir apmokėjimo tvarkos norėtų švietimo bendruomenė.

M. Bilotienė pranešime „Kas lemia mokinių pasiekimus?“ analizavo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų išorės vertinimo rezultatus, Švietimo skyriaus vedėjas V. Mažeika pristatė Kauno miesto švietimo prioritetus 2017 m. Apie Kauno miesto įstaigų aktualijas palietė Erikas Griškevičius, Aleksandro Puškino gimnazijos direktorius, Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas; Laimutis Jankauskas, Jaunųjų turistų centro direktorius, asociacijos „Jaunimo akademija“ tarybos narys; Audronė Trumpickienė, lopšelio – darželio „Aušrinė“ direktorė, Ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos prezidentė.

Aušra Papirtienė, paragino naudotis socialinio dialogo galimybėmis, bendradarbiauti ir būti aktyviems sprendžiant aktualias švietimo problemas.

Paulius Kazakauskas pristatė projektą „Pasirink protingai“ ir pakvietė mokyklas jame dalyvauti.

Vadovams buvo įteiktas Kauno miesto mokyklų gerosios patirties konferencijos „Kuriame ateities mokyklą kartu“ leidinys, skirtas mokyklų bendruomenių metams. Leidinyje Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis mokytojams palinkėjo „kurti sėkmingą partnerystę, sutelkiant savo švietimo įstaigų bendruomenes bendriems darbams ir sukurta sėkme vėl dalintis su kitais“.

Konferenciją vedė Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Keruckė ir vyriausiasis specialistas dr. Gintaras Balčiūnas.


Konferencijos pranešimai.

Kauno miesto švietimo situacija ir prioritetai 2017 m.
Kas lemia mokinių pasiekimus? Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo rezultatai
Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis: patirtys ir galimybės

Kauno m. direktorių pasitarimas
 


Additional information