Svarbiausia šiandieninės mokyklos užduotis yra nuspėti, kokių žinių, įgūdžių ir kompetencijų reikės kitai kartai. Mokslininkai, analizuodami socialines, ekonomines, politines ir technologines inovacijas, vykstančias mūsų visuomenėje, siūlo ugdyti XXI a. kompetencijas, pasitelkiant novatoriškus pedagoginius metodus. Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvoje, 2014) rekomendacijose, kuriose akcentuojama mokymosi visą gyvenimą svarba, mokytojai skatinami reflektuoti XXI a. kompetencijų svarbą ir skirti šių kompetencijų ugdymui deramą vietą savo pedagoginėje veikloje.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla – daugiafunkcis centras kartu su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Kauno pedagogų kvalifikacijos centru ir UAB „Microsoft Lietuva“ trečią kartą organizavo tęstinę respublikinę konferenciją „XXI a. kompetencijų ugdymas, kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės poreikius“. Konferencijos organizatorių siekis - skatinti švietimo bendruomenę dalintis patirtimi ir įžvalgomis apie XXI a. kompetencijų svarbą ir jų ugdymo patirtį bendrojo lavinimo mokyklose.

Konferencijos tikslas – skatinti politikų, mokslininkų, vadovų, mokytojų ir kitų švietimo kokybei neabejingų asmenų dialogą, siekiant skleisti XXI a. įgūdžių ir kompetencijų ugdymo patirtį. Savo įžvalgomis konferencijos metu dalinosi Europos Komisijos Mokslo ir inovacijų komisaro patarėjas, Kauno miesto mero patarėjas švietimo ir sveikatos apsaugos klausimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 20122015 m. prof. dr. Dainius Pavalkis, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas Mantas Masaitis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius dr. Apolinaras Zaborskis, Microsoft švietimo programų vadybininkė Ingrida Stankevičienė bei gausus būrys mokytojų, ugdytojų, švietimo organizacijų vadovų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Konferencijos dalyviai patirtimi dalijosi ir diskutavo penkiose sekcijose. Pirmojoje - ,,XXI a. kompetencijų ugdymas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“- pranešėjai dalijosi gerąja patirtimi, ugdant vaikų kompetencijas. Pranešėjai pristatė ugdymo įstaigose taikomas metodikas, įgyvendintus projektus, akcentavo jų naudą ugdytiniams, mokiniams. Antroji sekcija skirta XXI a. kompetencijų ugdymo pagrindiniame ir viduriniame ugdyme problematikai analizuoti. Pranešėjai pateikė puikių XXI a. kompetencijų ugdymo pavyzdžių, taikant skirtingas metodikas: kūrybinės edukacijos, saviraiškos konkursų, aktyviųjų mokymo metodų, kūrybinio mąstymo ugdymo metodų (pagal Edward de Bono sampratą) ir kt. Kūrybiškai parengtus ir aktualius pranešimus jungė mokytojų siekis - visuminis asmenybės ugdymas, apimantis tiek mokinio raštingumą, kompetencijas, tiek ir charakterio savybes, nuostatas, vertybes. Trečioji sekcija skirta į STEAM orientuoto ugdymo įgyvendinimui mokykloje. Mokyklų vadovai, mokytojai, akcentuodami inovacijų ir įtraukiančių mokymo metodų svarbą į STEAM orientuotą ugdymą, pristatė kuriamus tiksliųjų, gamtos mokslų ir technologijų mokymo modelius. Akcentuota, jog į STEAM orientuoto ugdymo įgyvendinimas skatina taikyti alternatyvius mokymo metodus, kurie yra patrauklūs šiuolaikiniams mokiniams. Kita vertus, į STEAM orientuotas ugdymas skatina mokytojus tobulėti, būti kūrybiškais, prisideda prie mokytojų bendruomenės mokymosi. IKT raštingumas ir šių įgūdžių ugdymas pamokoje analizuotas ketvirtosios sekcijos dalyvių ir pranešėjų. Sekcijos dalyviai kalbėjo apie įrankių ir programų taikymą įvairių dalykų pamokose, pristatė projektų rezultatus, analizavo kibernetinio saugumo problematiką. Penktoji sekcija subūrė tuos, kurie neabejingi globalaus švietimo kompetencijų ugdymui. Mokyklų vadovai, mokytojai, VšĮ „Jaunimo karjeros centras“ projektų koordinatorė Greta Gedgaudaitė analizavo globalaus švietimo sampratą, globalaus pilietiškumo kompetencijų raišką bendruomenėje ir šių kompetencijų ugdymo metodus pamokoje, projektinėje veikloje.

Dėkojame pranešėjams, dalyviams už dalinimąsi savo idėjomis, įžvalgomis, metodais ir pasiekimais ugdant mokinių XXI a. kompetencijas.

Konferencijos medžiaga patalpinta Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos – daugiafunkcio centro interneto tinklapyje http://www.vileisis.kaunas.lm.lt

Vilma Milašiūnaitė

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos – daugiafunkcio centro

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Additional information