Respublikinės konferencijos „Sisteminis požiūris į ugdymą karjerai švietimo įstaigoje“, kurią organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla - daugiafunkcis centras,

pagrindinis tikslas buvo ne tik pasidalinti sisteminiu požiūriu į karjeros ugdymą švietime, bet ir pasidalinti pažangia patirtimi bei kelti klausimą: „Ar mokyklos sistemos veikimo/ugdymo koncepcija bei joje dirbančių specialistų kompetencijos padeda, ar kaip galėtų padėti jaunam žmogui sąmoningai planuojant karjerą?“

Karjeros planavimas – daugialypis pro­cesas, kurio metu asmuo ieško karjeros galimybių, kelia tikslus ir priima įvairius su mokslu ir su būsimu darbu susijusius sprendimus. Šiai temai skiriama nema­žai dėmesio mokslo, švietimo politikos ir praktikos srityse. Sutartinai pripažįstama, kad besimokančiųjų sėkmingos būsimos karjeros ir netgi būsimo gyvenimo sėkmės garantas yra karjeros planavimo gebėjimai.

Konferencijoje Lietuvos karjeros specialistų asociacijos valdybos narys Kęstutis Mikolajūnas ugdymą karjerai prilygino lego kaladėlių krūvelei, iš kurių kiekvienas vaikas stato savo ateities bokštą. Pranešėjas kalbėjo apie mokinio patirtis ir kaip turi būti priimamas pirmasis karjeros sprendimas. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos - daugiafunkcio centro direktorė Danguolė Miškinienė kalbėjo apie ugdymo karjerai sistemiškumą ir pabrėžė, kad svarbiausia leisti vaikui svajoti ir padėti jam realizuoti savo svajones. Aktualiai į karjeros kompetencijų ugdymą pažvelgė Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos - daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Milašiūnaitė. Viešojo kalbėjimo svarbos aktualijas pristatė karjeros konsultantas, kompiuterijos, robotikos ir oratorystės lektorius Robertas Šunokas. Pranešėjas pateikė praktinių patarimų, kaip išsiugdyti viešojo kalbėjimo įgūdžius. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos direktorė Rasa Šerpytienė kalbėjo apie neformalųjį vaikų švietimą – erdvės vaiko raiškai ir profesijos pasirinkimui suteikimą. Koučingas, kaip būdas didinti karjeros pasirinkimo sąmoningumą, buvo išsamiai atskleistas Donaldo Duškino, koučingo specialisto, mokymų trenerio, teatro režisieriaus, pranešime. Lektorius paįvairino savo pranešimą pavyzdžiais iš asmeninės patirties. Reikšmingus ir aktualius pranešimus skaitė Jovita Gudaitytė, VDU karjeros centro vyr. koordinatorė, Evelina Darulienė, Kolpingo kolegijos lektorė, studentų paslaugų centro koordinatorė, Karolina Pakarnaitė, Kauno teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja bei Viktorija Šarkauskaitė, VDU psichologijos studentė, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos savanorė.

Karjeros planavimo procesas šiandien kaip niekad yra sudėtin­gas. Lietuvos darbdaviai, mokytojai, tėvai, vaikai ir net Švietimo bei mokslo ministerijos atstovai sutaria, kad ligšiolinė profesinio orientavimo sistema buvo ir yra nepakankamai rezultatyvi. Kyla klausimas, kodėl taip yra? Ar todėl, kad taip nusprendžia mokyklų vadovai ir administracijos, nes jiems patiems paprasčiausiai trūksta sisteminio supratimo, kas tai per reiškinys karjeros ugdymas, kokia jo prasmė. Jeigu mokykla save suvokia jauno žmogaus kontekste tik kaip baigtinį tikslą statistinių reitingų lentelėje, tada tikrai taip, nereikia gaišti laiko nei jokioms patyčių prevencijos programoms, nei finansinio raštingumo ugdymui, nei mokinių motyvavimo mokymams nei profesiniam orientavimui, nei daugeliui kitų šiandiena siūlomų programų.

       Džiaugiamės, kad kasmetinė konferencija apie ugdymą karjerai pritraukia vis daugiau pranešėjų, įsigilinusių į problemas ir galinčių pateikti svarių sprendimo būdų, bei susidomėjusių mokyklų administracijos atstovų, pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų.

                                                                           Danguolė Miškinienė, Kauno Bernardo Brazdžionio  

                                                                          mokyklos - daugiafunkcio centro direktorė


 

 

Additional information