Kauno pedagogų kvalifikacijos centre susirinko ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, garbūs svečiai, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vadovai: vyko tradicinė Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos konferencija „Kuriame ateities mokyklą kartu“, kurią inicijavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,Kauno miesto mokyklų metodinė taryba. Konferencijos tikslas – subūrus švietimo bendruomenę, dalinantis patirtimi bei idėjomis siekti kurti ateities darželį/mokyklą kartu, skatinti partnerystę siekiant aukštos ugdymo kokybės.

       Konferencijoje dalyvavo ir susirinkusiuosius pasveikino dr. Vydas Gedvilas, LR Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Orinta Leiputė, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė. Konferencijos dalyvius sveikino Alma Valevičiūtė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė.

        Mero pavaduotojas Vasilijus Popovas, perduodamas Mero sveikinimus, pasidžiaugė ugdymo įstaigų iniciatyva kuriant savo įstaigos savitą modelį, savo patrauklią ateities mokslo kalvę, kurioje būtų ugdomi piliečiai, palinkėjo konstruktyvaus darbo.

      Konferencijoje dalyvavo Kauno miesto mero patarėja švietimo klausimais dr. Virginija Rupainienė, Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė, Virginijus Mažeika, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas, dr. Ona Visockienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

        Konferencijos plenariniame posėdyje dr. Rita Dukynaitė, ŠMM Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja, skaitė pranešimą „Kokią asmenybę ugdome: tyrimų išvados“. Vygantas Kornejevas, Leliūnų pagrindinės mokyklos direktorius, pranešime „Mokykla tarp tradicijos ir pokyčio“ pristatė savo mokyklą. Tėvų atstovas Almantas Gončaras pasidalino įžvalgomis, koks Kauno Panemunės pradinės mokyklos tėvų indėlis kuriant mokyklą. Kauno „Saulės“ gimnazijos gimnazistai Patricija Žižytė ir Erikas Jankūnas akcentavo, kad mokinių savivalda – tiltas tarp mokinių, jų tėvų ir mokytojų.

           Šie metai yra paskelbti mokyklų bendruomenių metais. Mokykla – tai mokinys, tėvas, mokyto-
jas, jų bendri siekiai ir pastangos, indėlis kuriant patrauklią ateities mokyklą. Gal todėl Kauno pedagogų kvalifikacijos centro salėje netilpo visi norintieji dalyvauti. Konferencijoje dalyvavo per 300 dalyvių.

         Antroje konferencijos dalyje ugdymo įstaigų vadovai bei mokytojai devyniose darbo grupėse pristatė, kaip jiems sekasi kurti ateities mokyklą kartu. Grupių darbui vadovavo patyrę moderatoriai: Regina Beinorienė, Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ direktorė, Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė; Jūratė Tatolytė, Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė; Laima Kanienė, Kauno lopšelio – darželio „Daigelis“ direktorė, Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė; Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio – darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė; Jolanta Vengalienė, Dainavos pagrindinės mokyklos direktorė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė; Larisa Bukinienė, Tirkiliškių mokyklos – darželio direktorės pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio narė; Dalia Sutkaitienė, Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio narė; Aldona Labatmedienė, Kauno S.Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio narė; Rasa Urbutienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Kauno miesto kraštotyros metodinio būrelio pirmininkė; Jūratė Slavinienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodini būrelio pirmininkė; Žilvinas Damijonaitis, Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Kauno miesto mokyklų prevencinės veiklos metodinio būrelio pirmininkas; Zita Nėnienė, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė; Ilmantė Bagdonė, Kauno „Varpo“ gimnazijos direktorė; Undinė Diana Tumavičienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja ekspertė; Aritonė Plungienė, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės mokytoja ekspertė.

         Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos konferencijos „Kuriame ateities mokyklą kartu“ plenarinis posėdis ir darbas grupėse buvo filmuojami. Planuojama susisteminti, sumontuoti konferencijos medžiagą ir pasidalinti su Lietuvos mokytojais.

Dr. Ritos Dukynaitės, ŠMM Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotojos, pranešimas „Kokią asmenybę ugdome: tyrimų išvados“.

 

Additional information