2015 metų lapkričio 3 dieną per šimtą Lietuvos muzikos mokytojų rinkosi į tarptautinę konferenciją „Muzikos mokymo proceso efektyvinimas”. Konferenciją, vykusią Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno muzikos mokyklų muzikos mokytojų metodinis būrelis.

     Konferencijos temą padiktavo sparčiai besikeičiantis pasaulis. Kinta ekonomika, politika, kultūra ir pedagogika, neišvengiamai įtakodamos vertybines orientacijas ir reikalaudamos jas periodiškai peržiūrėti. Dar Volteras sakė: „Kas nejaučia savo amžiaus dvasios, tą užgriūva visos jo amžiaus nelaimės“. Deja, mūsų profesionalus pedagogikos supratimas atsilieka nuo jau praktiškai įvykusių permainų ir tik konstatuoja dabarties pedagogikos neramią bendrą atmosferą ir jos komercializacijos poveikį žmonių mąstymui. Tai paradoksalu, žinant mokymo ypatingą reikšmę formuojant mūsų gyvenimą, ypač jaunų žmonių gyvenimą.

     Konferenciją pradėjo ir įžanginį žodį tarė Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Gintaras Balčiūnas.

     Konferencija imponavo aktyviu tempu ir temų gausa (konferencijos moderatorė Eglė Valantinienė). Konferencijos svečias – daugelio prestižinių konkursų laimėtojas Tom Poulson iš Didžiosios Britanijos – Lietuvos pučiamųjų instrumentų mokytojams puikiai žinomas iš „Trakų fanfarinės savaitės“ (2015 liepos 27 – rugpjūčio 2 d.), savo pranešime „Muzikos mokymo proceso efektyvinimas“ ypatingą dėmesį skyrė mokinio individualumui (organizuoti mokymą neperkraunant užduotimis, ir taip, kad jaustųsi pasitenkinimas, tuo pačiu išsaugant jautrų pedagogo santykį su mokiniu). Savo prioritetus – laisvą muzikavimą, kokybišką garsą – Tom Poulson demonstravo antroje konferencijos dalyje – meistriškumo kursuose ir savo koncerte (koncertmeisterė Laima Liutkauskienė), su pavyzdine stiliaus pajauta ir iki smulkmenų išieškotais niuansais atlikdamas J.S.Bach/A.Vivaldi Concerto D-dur, Oskar Lindberg  Andante-Gammal fabodpsalm von Dalarna ir Stanley H.Boddington  ,,Silver threads among the gold".

       Kauno Suzukio pradinės mokyklos direktorė soc. m. dr. Dėja Aukštkalnytė atrado gražių paralelių su Tom Poulson pastebėjimais bei atkreipė dėmesį į mokiniams palankią mokymosi aplinką ir psichologinį komfortą (pranešimas „Mokymo Suzuki metodu ergonominiai ir ekonominiai aspektai“).

      Sava patirtimi konferencijoje dalinosi ne tik pučiamųjų instrumentų mokytojai (Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos vyr. mokytojo Areto Baranausko pranešimas ,,Apšilimo metodų ir pratimų svarba kokybiškam trimito muzikos atlikimui‘), bet ir pianistai (Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos vyr. mokytojos Agnės Rekuvienės pranešimas „Muzikos mokymo proceso efektyvinimo galimybės fortepijono pamokose”).

       Itin plataus atgarsio sulaukė Panevėžio muzikos mokyklos mokytojos ekspertės Giedrės Jatautytės pranešimas „Mokinių kūryba muzikinio ugdymo procese – ypatumai ir galimybės“, kuriame mokytoja pristatė savo patirtį, kuriant su mokiniais muzikinius projektus, kai pasirinkta forma – mokinių kūryba. Taip pat išskyrė šių projektų metodinį aspektą ir įvardino galimybes, kaip mokinių kūrybą galima pritaikyti mokymo(si) procese.

       Šias temas papildė rečiau aptariami muzikuojančių mokinių psichologinės bei fizinės sveikatos veiksniai (Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojos ekspertės Eglės Valantinienės pranešimas „Mokinių mokymosi krizė ir būdai jai įveikti“ ir M. Petrausko muzikos mokyklos mokytojos ekspertės Gražinos Dainauskienės pranešimas „Dainavimas chore – mokinių sveikatą gerinantis veiksnys“).

            Konferencija parodė, kad prelegentai ieško naujovių, pranešimuose dalinasi sava patirtimi. Tuo pačiu – tai nuostabi, nedažnai mus lepinanti brangiausių sielos ir scenos bendražygių šventė, leidžianti susitikti, bendrauti, išsisakyti.

Eglė Valantinienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė 

 

Additional information