2015 m. gegužės 21 d. Kauno „Saulės“ gimnazijoje vyko tarptautinė mokinių ir mokytojų Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Kauno „Saulės“ gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ leidybos dvidešimties metų sukakčiai paminėti skirtakonferencija „Mokyklos periodika – iššūkis informaciniam pasauliui“, kurioje aptarta, kaip švietimo įstaigos, leisdamos spausdintą žodį, konkuruoja su elektronine periodika, su kokiais iššūkiais susiduria, kaip, kodėl ir ar įmanoma išlaikyti naujųjų informacinių technologijų ir spausdinto žodžio dermę.

     Konferenciją Kauno „Saulės” gimnazija organizavo drauge su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiąja specialiste Ilona Vitkauskiene,Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktore Rasa Bortkevičiene, direktorės pavaduotoja Vilija Barzdžiuviene.

     Kiek konferencijos tema ir keliami siekiai yra aktualūs, liudijo užsiregistravusių užsienio, šalies, miesto ir Kauno raj. švietimo keturiolikos įstaigų bendruomenių pranešimų gausa: konferencijoje reprezentuotas 21 žodinis ar stendinis pranešimas. Konferencijos pranešimus išklausė per 100 dalyvių.

    Punsko (Lenkija) Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus, Plungės akademiko A. Juciaus pagrindinės mokyklos, Plungės „Saulės“ gimnazijos, Kauno rajono Piliuonos vidurinės mokyklos, Kauno šv. Pranciškaus mokyklos, M. Mažvydo pagrindinės mokyklos, A. Žikevičiaus saugos vaiko mokyklos, Moksleivių techninės kūrybos centro, Suaugusiųjų mokymo centro, „Aušros”, „Varpo“, „Saulės”, VDU „Rasos”, „Santaros” gimnazijų mokiniai, mokytojai, vadovai ar mokyklų komandos dalinosi savo įstaigų ir jų bendruomenės narių laikraščių, metraščių, kronikų, mokymo priemonių, knygų, vadovėlių, monografijų, metodinės bei kūrybinės priodikos leidybine patirtimi. Konferencijos dalyviai kėlė ir analizavo problemas bei teikė siūlymus, kaip garbingai konkuruoti su virtualia erdve, nes be informacinių technologijų ir naujovių šiuolaikinis žmogus jau negali kokybiškai gyventi ir išgyventi. Konferencijos pabaigoje priimta rezoliucija, kuria konferencijos dalyviai skelbia: spausdintas žodis ir knygnešystės idėjos yra svarbesnės negu ,,facebook‘ystė“, tad šiuolaikinis žmogus, išlaikydamas pagarbą ir spausdintam žodžiui, ir pozityvioms virtualioms bei modernioms naujovėm, turi priimti iššūkį, kad spausdintas žodis būtų nemirtingas net informacinių technologijų amžiuje.

     Tarptautinės konferencijos „Mokyklos periodika – iššūkis informaciniam pasauliui“ organizatoriai ir dalyviai tiki, kad lietuvių ateitis yra atvira būtinybei saugoti savo kalbą ir raštą.

 

Additional information