Kauno pedagogų kvalifikacijos centre susirinko ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, garbūs svečiai, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos nariai, Švietimo ir ugdymo skyriaus vadovai, specialistai: vyko lyderių forumas „Sėkmės istorijos“, kurį inicijavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba, Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,Kauno miesto mokyklų metodinė taryba. Forumo tikslas – subūrus aktyvius švietimo bendruomenės narius, dalinantis patirtimi bei idėjomis siekiant mokyklos pažangos. 

                     Forumo dalyvius pasveikino Kauno miesto mero patarėja švietimo klausimais dr. Virginija Rupainienė, Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė, mero pavaduotojas Vasilijus Popovas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Alma Valevičiūtė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas dr. Antanas Bagdonas.

Forumo plenariniame posėdyje pranešimą „Papasakoti istoriją apie sėkmę. Kokią? Kam?“ skaitė Lietuvos Edukologijos universiteto docentas dr. Aurimas Marijus Juozaitis. Vaidas Bacys, Aukštelkės pagrindinės mokyklos direktorius, pristatė savo mokyklos unikalią sėkmės istoriją.

Pertraukos metu vyko virtualios parodos „Sėkmės istorijos“ peržiūra.

Per antrąją forumo dalį savo sėkmės istorijas ugdymo įstaigų vadovai bei mokytojai diskutuodami pristatė darbo grupėse. Mažiausiųjų pedagogai dirbo grupėje „Sėkmės istorijos ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Diskusijoms vadovavo Regina Beinorienė, Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ direktorė, Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, švietimo konsultantė.„Sėkmės istorijas pradiniame ugdyme“ moderavo Jolanta Vengalienė, Dainavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.Vyresniųjų mokinių mokytojai diskutavo apie „Sėkmės istorijas projektinėje veikloje“ –moderatorė Rozvita Brazaitienė, Kauno šv. Pranciškaus mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IT mokytoja ekspertė, Kauno miesto IT mokytojų metodinio būrelio pirmininkė; „Mokau ne mokykloje“ – moderatorė Laneda Jatulevičienė, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė, Kauno miesto dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė; „Tarpdalykinės integracijos ir mokytis padedančio vertinimo galimybės siekiant pažangos“ – moderatorės Lina Kostiukovienė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Jūratė Slavinienė, Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kabos mokytoja ekspertė, MMT pirmininkė, NMVA vertintoja; „Vadybinės sėkmės ir IT taikymo istorijos“ – moderatorė Undinė Diana Tumavičienė, Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos fizikos mokytoja ekspertė, Kauno miesto e.mokyklos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.

                      Grupių vadovai visiems lyderių forumo dalyviams apibendrintai referavo apie savo darbo grupėse išgirstas sėkmes. Dr. O.Visockienė pasidžiaugė produktyviu darbu, padėkojo pranešėjams, diskusijų dalyviams, grupių moderatorėms įteikė Švietimo skyriaus vedėjo dr. A. Bagdono padėkos raštus.

Forumo tąsa – Kauno miesto mokyklų gerosios patirties sklaidos leidinys „Sėkmės istorijos“, kuriame bus išspausdinti lyderių forumo pranešimai. Leidinį pedagoginei bendruomenei planuojama pristatyti rugsėjo mėnesį.

 

Additional information