„Ikimokyklinio ugdymo organizavimas. Ką galime daryti kitaip?“

2015 m. sausio 29 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko respublikinė ikimokyklinių įstaigų konferencija „Ikimokyklinio ugdymo organizavimas. Ką galime daryti kitaip?“, kurios dalyviai – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai ir mokytojai. Dalyvius pasveikino Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, išreikšdamas lūkestį, kad darželio auklėtojas yra labai svarbus ir reikalingas vaikui ir ugdymo prioritetai negali eiti nuošalėn, palinkėjo konstruktyvaus konferencijos darbo. Susirinkusiuosius sveikinęs LR Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas įteikė padėkas sumanytojams. LR Seimo narė Orinta Leiputė pasidžiaugė, kad ir ji yra pedagogė, kad galbūt auditorijoje yra jos bendramokslių, kad jai labai svarbus darželio pedagogas.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Kauno miesto Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja dr. Ona Visockienė. Pranešimą skaitė Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė. Ji kalbėjo apie inkliuzinį ugdymą, kuris itin svarbus specialiųjų poreikių turintiems vaikams, rekomendavo, kad darželinukui būtų skiriamas didelis dėmesys, kad vaikas kokybiškai leistų laiką darželyje. Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos direktorė Liucija Milašauskienė kalbėjo susirinkusiesiems apie perėjimą vaiko iš darželio į mokyklą, kokie yra skirtumai ir kaitos dėmenys, kaip svarbu mažąjį ugdymo proceso dalyvį pervesti į mokyklą, suteikiant kuo mažiau išgyvenimų. Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Lina Bagdanavičienė akcentavo XXI a. iššūkius darželio vadovui – į ugdymo įstaigą ateina Z kartos vaikai. Koks turėtų būti vadovas, koks pedagogas, kokios savybės turėtų derėti tarpusavy, kad tokiam vaikui būtų tikrai gera. Plenarinį posėdį apibendrinusi Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė teigė, kad konferencijos tikslas nebuvo mokyti susirinkusiųjų, o tik išgryninti gerąsias patirtis ir suteikti žinių, ką galima padaryti kitaip. Dalyvių gausa, pranešimų kokybe pasidžiaugusi Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė, pabrėžė, kad ikimokyklinuko sėkmė priklauso nuo mokytojo gebėjimo dirbti kitaip – patenkinti mokinių poreikius, sudaryti sąlygas kuo maksimaliau atsiskleisti jų galimybėms ir įteikė padėkas komandai, kuri dirbo, kad ši konferencija įvyktų.

Centro bibliotekoje veikia respublikinė netradicinių vizualizuotų stendinių pranešimų paroda „Laimingas darželinukas – kitaip“. Parodos eksponatų autoriai, jų – 234, netradiciniuose stendiniuose pranešimuose vizualiai pristato laimingą darželinuką kitaip. Parodos svečius pasitiko kojinių medis, nata su veiklomis, idėjų širma ir kitokie stendiniai sprendimai. Arti šimto puikių darbų papuošę Kauno pedagogų kvalifikacijos centro biblioteką lauks lankytojų iki 2015 m. vasario 27 d.

Klausant konferencijos dalyvių atsiliepimų, kas patiko labiausiai, sužinojome, jog konferencijos forma. Pedagogai ir vadovai išreiškė nuomonę, kad jau pabodę klausytis standartinių kalbų, stebėti pateiktis. Ši konferencija buvo struktūriškai KITAIP. Konferencija – trijų dalių: edukacinis praktikumas „Sėkmės indikatorius – kitaip“, l/d „Želmenėlyje“; plenarinis posėdis; įstaigų komandų kūrybinės veiklos dalis – netradicinių vizualizuotų stendinių pranešimų paroda. Eksperimentas pavyko ir džiugino dalyvius: toks ir buvo jos tikslas. Tikimės, kad ji tokia nebus paskutinė.

 

Additional information