2014 m. balandžio 29 d. Kauno Palemono vidurinėje mokykloje vyko Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir 5 – 12 klasių mokinių konferencija ,,Gyvenimas –  tai didžiulė scena, kurioje kiekvienas ką nors vaidina“, skirta Viljamo Šekspyro 450 –  osioms gimimo metinėms. Konferenciją organizavo Švietimo ir ugdymo skyriaus švietimo organizavimo poskyrio vyriausioji specialistė Zita Blėdienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Zita Verbickienė ir Kauno Palemono vidurinės mokyklos mokytojų organizacinė grupė.

Konferencijos tikslas – skatinti mokinių ir mokytojų iniciatyvą, bendradarbiavimą, dalijantis gerąja patirtimi ir įtraukiant mokinius į kūrybines veiklas.

          Konferencija prasidėjo literatūrine kompozicija, kuri visus nukėlė į V.Šekspyro laikus... Konferencijos dalyvius sveikino Kauno Palemono vidurinės mokyklos direktorė Ona Dičkienė.

Plenariniame posėdyje pranešimą ,,W.Shakespeare‘o kūrybos kodai: interpretacinės gairės“ skaitė Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių literatūros katedros docentė Aurelija Mykolaitytė, o Kauno Palemono vidurinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė Dalia Kazakevičienė ,,Epocha, ,,pagimdžiusi“ V.Šekspyrą“.

          Pertraukos metu konferencijos dalyviai galėjo apžiūrėti mokytojų metodinių darbų ir mokinių kūrybinių darbų parodą,  V.Šekspyro leidinių lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis, Lietuvos garsių dailininkų reprodukcijų, iliustracijų parodas.

          Antroje konferencijos dalyje konferencijos dalyviai  – 87 mokiniai ir 47 mokytojai, pasiskirstė į grupes. 5 – 6 klasių mokiniai dalyvavo ,,Dailininkų dirbtuvėje“, 7 – 8 klasių mokiniai buvo pakviesti į ,,Žiniuko dirbtuves“, 9 – 10 klasių mokiniai rinkosi į ,,Kūrybines poezijos dirbtuves“, o 11 – 12 klasių mokiniai dalyvavo ,,Oratorių dirbtuvėse“, kur skaitė pačių parengtus pranešimus ir pristatė projektinius darbus. Kūrybinėse mokytojų dirbtuvėse mokytojai dalijosi savo sėkmingo darbo patirtimi.

Konferencijos apibendrinimo metu mokiniai džiaugėsi galimybe išreikšti savo kūrybines idėjas ir gebėjimus, rasti bendraminčių, mokytojai – pasidalyti patirtimi, idėjomis, užmegzti bendradarbiavimo ryšius.       

{ppgallery}nuotraukos/konferencijos/2014-05-13-gyvenimas-tai-scena{/ppgallery}

Additional information