Balandžio 30 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje vyko respublikinė mokslinė-praktinė šalies etikos ir filosofijos mokytojų, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros dėstytojų, bendrojo ugdymo mokyklų 10 – 12 klasių mokinių konferencija „Meilė – gyvenimo ašis“. Šią, jau tradicine tapusią, konferenciją organizavo Kauno Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, miesto etikos mokytojų metodinis būrelis, VDU Filosofijos katedra. Šių metų konferencijoje dėstytojai, mokytojai, mokiniai aptarė vieną iš Vidurinio ugdymo etikos ir pasirenkamojo filosofijos dalyko bendrųjų programų temų – meilę kaip susvetimėjimo, priešiškumo, abejingumo alternatyvą, kaip svarbiausiąją gyvenimo vertybę, atveriančią atsakomybę, draugystę, pagarbą ir kitus žmogaus fenomenus. VDU HMF Filosofijos katedros vedėjo profesoriaus dr. Daliaus Jonkaus pranešime buvo analizuojamos estetikos ir erotikos paralelės Algio Mickūno ir Vosyliaus Sezemano estetikoje. Anot profesoriaus, fenomenologinė estetikos ir erotikos analizė atskleidžia paties pasaulio grožį ir patrauklumą, kuris reikalauja atitinkamos meilės nuostatos, atveriančios pasaulį. 

            Filosofijos katedros docentė dr. Marija Oniščik pranešime „Meilės tema Tomo Akviniečio praktinėje filosofijoje: jausmas ir dorybė“ nagrinėjo meilės sąvokos svarbą Tomo Akviniečio praktinėje filosofijoje. Tomas Akvinietis išskiria dvi meilės rūšis: „draugystės meilė“ ir „geismo meilė“, pabrėždamas, kad tik pirmoji jų yra tikra ir pasiekia savo tikslą – žmogaus „išėjimą iš savęs“, nukreiptą į kitą žmogų. Filosofijos katedros dėstytoja dr. Bronė Gudaitytė pranešime „Krikščioniškoji meilės sau etika: gailestingumo jėga pagal C.G. Jungą ir R. Bultmanną“ pabrėžė

 kaip yra svarbu, kad žmogus mylėtų save, t.y. sugebėtų priimti save tokį, koks yra iš tikrųjų. Anot žymaus XX a. teologo R Bultmanno, būti gailestingam sau – reiškia neužverti širdies tam, kas manyje yra nelaiminga ir vieniša.

            Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos etikos mokytoja metodininkė Janina Kuliešienė pranešime gvildeno egzistencinę meilės prasmę. Meilę prelegentė apibūdino kaip žmogaus esmę, jo buvimo pagrindą, maitinančią energiją. Kauno jėzuitų gimnazijos etikos mokytojas metodininkas dr. Darius Klibavičius pristatė pranešimą „Meilė Dievui ir artimui šventųjų autobiografijose“, kuriame meilę apibūdino ne vien kaip palaimingą būseną, bet kaip didelių dvasinių pastangų reikalaujantį procesą.

            Įdomias filosofines įžvalgas pranešimuose pateikė ir konferencijoje dalyvavę mokiniai. Meilės rūšis, jų raišką analizavo Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinės Lina Paulauskaitė ir Akvilė Lučiūnaitė (mokytoja Janina Kuliešienė), Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinės mokyklos mokinė Domantė Balsytė (mokytoja Laima Motiejūnienė), Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinės Laura Riaubaitė ir Ieva Poniškaitytė (mokytoja Daiva Mikučionienė). Kauno moksleivių techninės kūrybos centro ugdytinė Rugilė Žvilauskaitė (mokytoja Liudmila Kazlauskienė) ir Kauno jėzuitų gimnazijos mokinė Augustė Saladytė (mokytojas Darius Klibavičius) savo pranešimuose ieškojo atsakymų į platoniškos meilės klausimus. Meilės sampratos pokyčius vartotojiškoje visuomenėje nagrinėjo Kauno jėzuitų gimnazijos mokinė Dalia Raupelytė (mokytojas Darius Klibavičius), o šio jausmo suvokimo ir aiškinimo kitimą nuo antikos iki mūsų dienų apžvelgė Kauno Antano Smetonos gimnazijos jaunosios mąstytojos Augustė Valiukevičiūtė ir Rugilė Benešiūnaitė (mokytojos Laima Gečiauskienė, Ilona Jurevičiūtė, Inga Rakauskienė). Egoizmo ir meilės sau perskyrą nagrinėjo Kauno raj. Mastaičių pagrindinės mokyklos dešimtokai Agnė Mišauskaitė ir Žygimantas Glodenis (mokytoja Lolita Barzdaitienė). Ar priešingų lyčių draugystė gali peraugti į aukštesnę bendravimo pakopą – meilę, svarstė Kauno „Varpo“ gimnazijos mokinė Agnė Petraškaitė (mokytoja Skaistuolė Šimkevičienė). Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinė Roma Budreckytė savo pranešime apibūdino meilės suvokimą Rytų filosofijoje (mokytoja Neringa Zaveckienė). Pranešimą „Tikėjimas ir meilė Dievui“ pristatė Kauno jėzuitų gimnazijos mokinys Petras Malinauskas, pasižymėjęs puikiais retorikos gebėjimais (mokytojas Darius Klibavičius).

            Ugdymo plėtotės centro metodininkė Vilija Zeliankienė, taikydama Edvardo de Bono medalių/vertybių skaitytuvo metodą, apibendrino konferencijoje skaitytus pranešimus, kurie atskleidė puikius mokinių gebėjimus suprasti ir interpretuoti filosofinius tekstus, mąstymą grįsti ne tik savo patirtimi, bet ir filosofinio mąstymo tradicija, reflektuoti savo santykį su kitu asmeniu, plėtoti dialogą pateikiant klausimus. Mokiniai, klausydamiesi dėstytojų ir mokytojų pranešimų, diskutuodami, pagilino savo filosofines žinias, sustiprino etikos ir filosofijos dalykų mokymosi motyvaciją.

            Kauno etikos mokytojų metodinis būrelis už pagalbą organizuojant respublikinę konferenciją „Meilė – gyvenimo ašis“ dėkoja Kauno Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Verai Vasiljevai, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros vedėjui profesoriui dr. Daliui Jonkui, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorei Rasai Bortkevičienei, metodininkei Zitai Verbickienei.

                                    Polina Žemaitienė, Kauno Milikonių vidurinės mokyklos etikos mokytoja ekspertė

Additional information