Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje – daugiafunkciame centre vyko tarptautinė konferencija, skirta Šeimos metams paminėti, kurią organizavo mokyklos bendruomenė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacija bei lopšelis darželis „Vėrinėlis“. Konferencijos tikslas – išgryninti ir gerosios patirties kontekstualumo lygmeniu pritaikyti efektyvius švietimo tobulinimo veiksnius visoms ugdymo sistemos pakopoms.

Konferencijos svečius sveikino Kauno vicemeras Vytautas Vasilenko, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Orinta Leiputė, kuri pasidžiaugė puikia iniciatyva ir temos aktualumu. Šeimos metų svarbą visuomenei akcentavo Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kunigas teologijos licenciatas Jonas Stankevičius. Sveikindamas susirinkusiuosius išreiškė raktinę konferencijos mintį, kokia svarbi vaikui yra šeima. Dalyviams ir organizatoriams perduoti europarlamentaro Zigmanto Balčyčio bei Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo Vydo Gedvilo sveikinimai. Plenariniame posėdyje dalyvavo Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyriausiasis specialistas Vyresnysis patarėjas Egidijus Meilus, Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja doc.dr. Ona Visockienė, Formaliojo švietimo poskyrio vedėja dr. Vilija Adaškevičienė, vyriausioji specialistė Eurika Stankevičienė.

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė svečiai iš Italijos, Ukrainos, Portugalijos, pranešėjai iš 28 Lietuvos savivaldybių. Dalyvių gausa, pranešimų netradiciškumu, stendinių ir vizualizuotų pranešimų įvairumu kviestinius svečius nustebinusi konferencija turi ambiciją tapti kasmetine, siekiančia atnaujinti ir plėsti gerųjų patirčių sklaidą. Renginio metu gvildentos kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos probleminės situacijos, psichologų veiklos specifikos ir paralelės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo segmentuose. Vadovai diskutavo apie švietimo pagalbos efektyvumą ir vadybinės metodikos įvairovę, siekiant padėti vaikui, kur nuskambėjo puiki  mintis: grąžinkime atsakomybę už vaiką ir tėvams, tada galėsime dirbti kokybinį pedagoginį darbą: kai jungsis šeima ir mokykla dėl vaiko. Ikimokyklinio ugdymo sekcijoje buvo pristatyti nuveikti darbai dėl mažojo ugdytinio, kad jam darželyje būtų gera, pasidalinta rūpesčiais dėl  vaikų, turinčių sutrikimų. Tėvų bei klasių vadovų sekcija nemenką dėmesį skyrusi vaikams su negalia, Šeimos metų sąvoką jungė su bendra ugdytojo veikla, dedikavo savo susitikimą gerajai patirčiai paskleisti. Sekcijų moderatoriai – Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos vadovai, ugdymo įstaigų direktoriai ir direktorių pavaduotojai, teigė, kad konferencija buvo labai naudinga profesine prasme.

Konferencijos organizatoriai dėkoja rėmėjams: UAB „Druskininkų Rasa“, UAB leidyklai „Šviesa“, UAB „IRTO“, UAB „Margiris“. Nuošidžiai dėkojame maestro vargonininkui Rimvydui Mitkui ir Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklai.

                                   Saulė Šerėnienė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė

{ppgallery}nuotraukos/konferencijos/2014-05-13-vaiko-gerove{/ppgallery}

Additional information