2014 m. kovo 26 d. Kauno Panemunės lopšelyje – darželyje įvyko respublikinė mokslinė-praktinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų konferencija „Pozityvioji vaikų socializacija: tendencijos, išūkiai ir galimybės“. Jos organizatorės direktorė Vilija Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Šilanskienė ir socialinė pedagogė Eglė Budreckaitė iš įvairių Lietuvos miestų sukvietė mokslininkus, pedagogus, specialistus (socialinius pedagogus, psichologus, logopedus, specialiuosius pedagogus ir kt.) norinčius pasidalinti savo gerąja darbo patirtimi. Konferencijos pagrindinis tikslas buvo atskleisti esmines pozityviosios vaikų socializacijos tendencijas, iššūkius ir galimybes ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, numatant tolimesnes ugdomosios veiklos perspektyvas.

Konferencijos dalyvius Kristijono Donelaičio poemos „Metų“ žodžiais pasveikino Kauno Panemunės lopšelio darželio direktorė Vilija Gečienė. Pirmojoje konferencijos dalyje plenarinius pranešimus pristatė ir savo gerąja darbo patirtimi dalinosi Lietuvos edukologijos universiteto socialinių mokslų profesorė, habilituota mokslų daktarė Giedrė Kvieskienė, kurios tema buvo „Socialinė partnerystė: vaiko gerovei”, taip pat Lietuvos edukologijos universiteto socialinių mokslų daktarė, docentė Sigita Burvytė aptarė pozityviosios tėvystės metodikas. Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ menų pedagogė, neformalaus švietimo ugdymo (dailės) mokytoja ekspertė Joana Tėvelytė į pozityviąją vaikų socializaciją pažvelgė iš meno pusės ir pristatė pranešimą „Dailės (keramikos) terapijos integravimas, ugdant ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbą ir socialinę kompetenciją”.

Antrojoje konferencijos dalyje savo darbo patirtimi, pozityviosios socializacijos kontekste, dalinosi praktikai iš Vilniaus, Prienų, Ukmergės, Birštono, Garliavos ir Kauno. Iš viso buvo pristatyta 12 žodinių pranešimų, taip pat eksponuoti 26 stendiniai pranešimai. Konferencijos aktualumą įrodė gausus dalyvių skaičius – sulaukta 127 dalyvių.

Konferencijos apibendrinimo metu dalyviai džiaugėsi galimybe pasidalinti patirtimi, idėjomis, vaikų pozityviosios socializacijos pasiekimais ir užmegztais bendradarbiavimo ryšiais.

{ppgallery}nuotraukos/konferencijos/2014-04-09a{/ppgallery}

Additional information