Lietuvos švietimo pagalbos asociacija kviečia į tarptautinę praktinę konferenciją "Švietimo tobulinimo veiksnių pasitelkimas užtikrinant vaiko gerovę", kuri vyks 2014 m. balandžio 24 d. 12 val. Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje - daugiafunkciame centre.

Tiek daug kasdien kalbame apie vaikus, tačiau labai dažnai pristingame jiems laiko. Dalijamės patirtimis, kaip reikėtų juos auginti, mokytis, kaip padėti jiems tapti gerais žmonėmis, apsaugoti juos nuo negandų. Gaila, tačiau vieno ir tikrai veikiančio recepto neturime. Visi švietimo pagalbos specialistai kasdien darbe susiduriame su nelaimingais, rūsčių gyvenimo vėjų jau nugairintais emigrantų vaikais, piktais ir nelaimingais socialinės rizikos jaunuoliais. Ir ne tik jais. Kasdien mokyklos vadovai ieško darbotvarkėje laiko socialinių, elgesio problemų sprendimų paieškoms ir vaiko gerovės komanda tapo tokio paties būtinumo, kaip vanduo bei duona.

Džiaugiamės, kad turime galimybę susitikti ir pasidalinti, ką esame nuveikę. Išgryninti tuos švietimo tobulinimo veiksnius, kurie gali padidinti pagalbos veiksmingumą.

Šios konferencijos tikslas- išgryninti bei gerosios patirties kontekstualumo lygmeniu pritaikyti efektyvius švietimo tobulinimo veiksnius visoms ugdymo sistemos pakopoms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų gerovės užtikrinimui.

Esame laimingi, kad šioje konferencijoje bendram tikslui vienijasi ir vaikų dienos bei globos centrai, pedagoginių, psichologinių tarnybų vadovai bei specialistai, specialiųjų, bendrojo ugdymo ir mokyklų ir darželių  pedagogai, Lietuvos bei 5 užsienio šalių atstovai, besidalijantys geriausia patirtimi, kuri įgyvendino pagrindinį siekinį- vaiko gerovę.

Dėkojame A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcinio centro pedagogams ir ugdytiniams už organizacinę pagalbą rengiant šią konferenciją. Nuoširdžiai dėkojame Kauno miesto Merui Andriui Kupčinskui už šio renginio globą. Džiugu, kad mūsų vaikai iš tiesų yra MŪSŲ vaikai. 

Organizatoriai.

                                                            Saulė Šerėnienė, LŠPA direktorė

                                                            Vytautas Dubauskas, A. Stulginskio mokyklos DC direktorius

                                                            Zita Ona Jurgelevičienė, l/d “Vėrinėlis” direktorė

Konferencijos kvietimai:

Additional information