2011 m. balandžio 7 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko konferencija „Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos ugdymas, mokant matematikos“. Šis renginys unikalus tuo, kad jame dalyvavo bei pranešimus skaitė ne tik Kauno regiono matematikos mokytojai, bet ir jų mokiniai. Iš viso renginyje dalyvavo 118 žmonių. Renginį vedė ir pirmosios sekcijos darbui vadovavo Kauno Veršvų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja udymui Zita Nėnienė. Antrosios sekcijos darbui vadovavo Kauno „Saulės“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Ilona Knyzelienė.

ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyriausioji specialistė Regina Vasiliauskienė pasveikino konferencijos dalyvius ir savo pranešime pažymėjo pagrindines priežastis, kurios įtakoja mokytojų iniciatyvumo ir kūrybiškumo svarbą šiuolaikinėje mokykloje. Taip pat pranešėja pabrėžė problemas, su kuriomis susiduria dirbantys mokytojai, ir paakino pedagogus prisiimti daugiau iniciatyvos ir atsakomybės koreguojant ugdymo planus, pasirenkant mokomąją medžiagą ar mokymo(si) būdus.

Konferencijos svečias Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojas Pranas Gudynas savo pranešime „Matematinio ugdymo aktualijos Lietuvoje“ svarstė apie mokytojo indėlį ugdant kūrybišką asmenybę, pasirengimą ne tik perteikti žinias, kurios yra labai greitai kintančios, bet ir motyvuoti mokinį bei išmokyti jį mokytis. Pranešėjas pabrėžė, kad „ mokytojas – tai ne tas, kas ko nors moko, bet tas, kas skatina mokinį dėti visas pastangas, kad jis atskleistų tai, kas jam jau žinoma...“. P.Gudynas apžvelgė pagrindines mokinių ugdymo/si kompetencijas: pažinimo (problemų sprendimo gebėjimas), iniciatyvumo ir kūrybiškumo, mokymo mokytis ir komunikavimo.

Po pagrindinių pranešimų konferencijos dalyviai išsiskirstė į darbą sekcijose. Dviejose sekcijose buvo po trylika pranešimų, kuriuos pristatė mokiniai ir mokytojai.

Kauno Tado Ivanausko vidurinės mokyklos mokytoja Jovita Vainauskienė ir jos mokinė Gerda Česiulytė pristatė kūrybiškumo ugdymo(si) galimybes matematikos pamokose. Daugiausia dėmesio skyrė projektiniams darbams. Apie tai, koks turėtų būti mokytojas, kad galėtų ugdyti kūrybingumą, kalbėjo Kauno statybininkų rengimo centro mokytoja Gertrūda Česnovienė. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokytoja Vitalija Krikščiūnienė ir jos mokiniai Augustas Preikša ir Tautvydas Šiurkis pristatė ,,Pagrindinio ugdymo pasiekimų“ namelį, kurį pastatyti, įrengti ir paruošti ,,naudojimui“, reikia labai daug žinių, įvairių gebėjimų ir kūrybiškumo. Kauno ,,Santaros“ gimnazijos mokytoja Laimutė Jocienė skaitė pranešimą apie matematikos ir meno sąryšį, o jos mokinė Morta Bakanovaitė konferencijos klausytojus nuvedė muzikos keliu, parodydama, kad juo einant reikalinga matematika. Kauno ,,Purienų“ vidurinės mokyklos mokytoja su savo mokiniais Martynu, Gabija ir Indre įrodė, kad matematikos pamokos gali būti įdomios, kuriant filmukus su pasakų herojais. Savo praktinių darbų pavyzdžiais pademonstravo, kad matematika yra aplink mus, ir ji yra labai įdomi. Mokytoja Sigita Staškevičienė ir jos mokinė Miglė iš Kauno Vilijampolės vidurinės mokyklos atskleidė didelę įvairių kūrybinių darbų organizavimo patirtį pamokoje, mokykloje ir ne tik... Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos mokytoja Asta Zikienė pasidalijo ne tik gera patirtimi, bet ir iškėlė nemažai problemų, su kuriomis susiduria mokytojas, norėdamas ugdyti kūrybiškumą pamokose. Su tarpdalykinės integracijos pavyzdžiais supažindino mokytoja Laima Daukšytė iš Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos. Čia mes galėjome išgirsti ir pamatyti trijų mokyklų bendradarbiavimo patirtį. Mokytojos Angelė Daktarienė ir Irma Mickutė iš Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos ir Raseinių pagrindinės mokyklos pristatė darbą apie gabių vaikų ugdymo problemas. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokytoja Kornelija Intienė pasidalino patirtimi, kaip, ugdant mokinių iniciatyvumą ir kūrybiškumą, galima panaudoti esamus TEV leidyklos vadovėlius ir kitas išleistas mokymo priemones. Apie ,,ŠOK“ serijos vadovėlius, kurie ypač pritaikyti mokinių kūrybiškumui ugdyti, kalbėjo Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos mokytojos Jūratė Ivanauskienė ir Lina Butkevičienė. Mokytoja Sigutė Mačiūnienė iš Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos savo pranešime iškėlė klausimą – kūrybingumas ar rezultatas? O Kauno ,,Purienų“ vidurinės mokyklos mokytojos Violeta Kuliavienė ir Ramunė Kojelavičienė pristatė, kaip teksto suvokimas padeda ugdyti mokinių kūrybiškumą.

Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos 5 klasės mokinė Ramvyda Drulytė kartu su mokytoja Jurgita Macijauskiene pristatė matematikos kūrybinius darbus iš odos, kartono ir kitų medžiagų, kuriuos pavadino „Matematine mozaika“. Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos mokinės Ieva ir Ligita pristatė matematinius kalendorius, kuriuose pateikė daug įdomios informacijos apie matematikus, matematinius faktus ir matematines įdomybes. Tokiam kūrybiniam darbui jas paskatino mokytoja Jūratė Ivanauskienė. 6 klasės mokinys Žygimantas Vilkelis iš Simono Daukanto vidurinės mokyklos kūrybiškai pristatė pagrindinius aritmetikos veiksmus (mokytoja Ligita Minkauskienė). Kauno „Santaros“gimnazijos 11 klasės mokiniai Karolis Šiugžda ir Andrius Šalaševičius savo pranešime „Glaudus teorijos ir praktikos ryšys vidurinio ugdymo matematikos programoje“ labai įdomiai, kompetentingai ir brandžiai pristatė vektorių pritaikomumą vektorinėje grafikoje. Pademonstravę reklaminį gimnazijos vaizdo klipą, jie detaliai išanalizavo vektorių veiksmų panaudojimą, kuriant kompiuterinius grafinius vaizdus. Mokinių darbą apibendrino mokytoja Vita Rainienė.

Mokinių ir mokytojų komandos iš Kauno Vaižganto ir „Versmės“ vidurinių mokyklų pristatė kūrybinius projektus, kurie tapo vaizdinėmis priemonėmis matematikos pamokose. Prienų rajono Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinys Aivaras Tomkus pristatė atliktą tyrimą „Įsitraukimas į mokyklos įsivertinimą, naudojant integruotus informacinių technologijų - matematinius metodus“. Kauno Rokų vidurinės mokyklos mokytojos Kastytė Ambrulaitienė ir Larisa Angulova savo pranešime pastebėjo, kad organizuojant mokinių kūrybinius darbus 5- 7 klasėse, išryškėja emocinė svarba, o 8-10 klasėse jau išryškėja mokinių dalykiniai interesai. Mokytojos pasiūlė nevertinti mokinių kūrybinių darbų skirstant vietas – tiesiog, jų manymu, reikėtų išskirti laureatus, nes nėra kriterijų palyginti skirtingus darbus. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos mokytoja Virginija Lincevičienė savo pranešime apžvelgė įvairias kūrybiškumo ugdymo strategijas ir būdus savo pamokose ir popamokinėje veikloje, pasidalijo mintimis, kaip panaudoja APPLE kompiuterius matematinių filmukų kūrime. Kėdainių „Aušros“ vidurinės mokyklos mokytoja Gražina Damaševičienė pasidalino kūrybiško mokytojo darbo patirtimi organizuojant pamoką ir pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip įtraukti mokinį į motyvuotą mokymąsi. Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos mokytojas Vytautas Okockis pademonstravo, kaip matematinių diktantų pagalba skatina mokinius mokytis matematikos teorinių dalykų ir pabrėžė, kad be teorinių žinių mokiniai negali spręsti daugumos matematinių problemų. Mokytoja Rima Margienė iš VšĮ Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos pristatė atliktą išsamų tyrimą „Mokinių mokymosi motyvacijos veiksniai per matematikos pamokas“, kuriame palygino mokinio ir mokytojo požiūrius į mokymąsi skatinančius veiksnius.

Konferencijos metu dalyviai galėjo susipažinti ir su stendiniais pranešimais, kurie nestokojo kūrybingumo ir iniciatyvumo pavyzdžių. Kauno specialiosios mokyklos 9 klasės mokinė Mantvydė Baltaitė parengė informatyvų ir estetišką darbą „Lietuvos matematikų patriarchas Zigmas Žemaitis“. (mokytoja R. Bandzevičienė); Prienų rajono Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos mokytojos Inos Aleksiūnienės stendinis pranešimas „Iniciatyvumo ir kūrybingumo taikant matematikos (simetrijos) žinias ugdymas pasitelkiant etnokultūros paveldą“ sudomino ne vieną konferencijos dalyvį – mokiniai susidomėję analizavo stende pateiktus pavyzdžius ir nuotraukas. Stendinius pranešimus pristatė Kauno Jono Žemaičio – Vytauto pagrindinės mokyklos, Kauno ,,Atžalyno“ vidurinės mokyklos, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos ir Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos komandos.

Mokytojų ir mokinių pranešimai parodė, kaip svarbu yra dalintis savo darbo patirtimi, skleisti savo kad ir mažus atradimus. Konferencijos dalyviai pasisėmė ne tik teorinių, bet ir praktinių kūrybinio darbo žinių, o dalyvių gausa dar kartą patvirtino, kad tokie renginiai yra svarbūs ir reikalingi mokytojams ir jų ugdytiniams.

Konferenciją organizavo ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno regiono matematikos mokytojų iniciatyvinė grupė.

Kauno „Saulės“ gimnazijos 
matematikos mokytoja Ilona Knyzelienė, 
Kauno Veršvų vidurinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
matematikos mokytoja Zita Nėnienė

{ppgallery}nuotraukos/konferencijos/2011-04-12{/ppgallery}


Additional information