Nepastebimai įsibėgėjus pavasariui, gegužės 23 dieną, Kauno šv. Pranciškaus mokykla pakvietė sustoti „Prie dvasingumo versmės“ – čia penktą kartą vyko tradicinė respublikinė vertybinio ugdymo konferencija, šįmet pakvietusi diskutuoti tema „Žemės likimas žmogaus rankose“. Pilnutėlė mokyklos aktų salė bylojo: suprantame, jog esame niekas „be medžio, be žolės, be paukščio“, kad mums skauda dėl sumindytos skruzdės, išdraskyto strazdo lizdo, neparskridusio juodojo gandro, užterštų vandenynų, mirusioje jūroje paskendusių laivų.

Išklausę l. e. mokyklos direktorės pareigas Elvyros Bačėnienės ir mokyklos choro sveikinimus, konferencijos dalyviai susikaupė darbui. Plenariniame posėdyje skambėję Kauno šv. Pranciškaus mokyklos kapeliono, kun. Rimanto Baltrušaičio, Ugdymo Plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkės Aušros Gutauskaitės ir doc. dr. Alos Petrulytės pranešimai privertė susimąstyti apie vertybių ugdymo svarbą. Sesuo salezietė Liucija Grybaitė įtaigiu žodžiu atskleidusi kunigo Jono Bosko požiūrį į atsakomybę už augantį žmogų, iš tiesų pasiekė klausytojų širdis.

Apžvelgę stendinius pranešimus ir maloniai pabendravę prie kavos puodelio, dalyviai tolesniam darbui skirstėsi į keturias sekcijas.

Mažiausieji konferencijos dalyviai – pradinukai – ne tik skaitė pranešimus, bet ir rašė laiškus Žemei, kuri čia pat atsidėkojo saldžiais vaisiais.

Užsienio kalbų sekcijoje mokiniai pranešimus skaitė anglų kalba. Pranešimai buvo iš tiesų įdomūs ir išsamūs. Mokiniai pristatė triukšmo, oro taršos, mokyklų aktyvumo ekologijos veikloje tyrimus, analizavo vandens svarbą gyvybei žemėje, karų poveikį gamtai ir daugelį kitų svarbių temų.

Mokyklos informaciniame centre buvo skaitomi pranešimai apie mūsų, šiandien gyvenančių žmonių, atsakomybę už Žemės likimą. Ypatingo klausytojų dėmesio sulaukė ir sukėlė diskusijas viešnių iš Vilniaus skaityti pranešimai.

Gausiausiai susirinkę gamtos mokslų sekcijoje dalyviai aptarė aplinkosaugos aktualijas, sveikos gyvensenos ir pagarbos kūrinijai svarbą.

Gera buvo konferencijoje matyti daug savo aplinkai, vienas kitam, visai žemei neabejingų jaunų žmonių. Tuščiažiedžių žodžių negirdėjome.

Nuotraukos

DSC_0140r

DSC_0170r

DSC_0173r

DSC_0178r

DSC_0197r

Additional information