Kauno ,,Paparčio" pradinėje mokykloje jau nuo rudens pradėjo šurmuliuoti antrų klasių mokytojų parengtas ir Bendrąsias pradinio ugdymo programas sėkmingai realizuojantis ilgalaikis projektas ,,Gamtos mokykla". Jo metu 100 procentų antrokų pamokų pamokas leido Kalniečių parke bei mokyklos kieme. 74 mokiniai tyrinėjo, stebėjo, matavo, skaičiavo, aprašinėjo artimiausios aplinkos objektus - medžius. ,,Jaunieji mokslininkai" analizavo jų pokyčius žiemą ir pavasarį, lygino jų pokyčius, kūrė meninius kūrinėlius apie savo pasirinktus medžius.

Ši sėkminga ir rezultatyvi patyriminė veikla reikalavo ir netradicinio apibendrinimo, todėl 2013m. gegužės 16 d. mokykloje organizuota pirmoji mokinių konferencija ,,Gamtos mokykla", kurioje dalyvavo beveik 20 mokinių.  Džiugu, kad aštuoniuose vaikų pranešimuose buvo ne tik daug originalių išvadų apie medžių pokyčius per 8 mėnesius, bet  ir linksmų klausimų, piešinių, nuotraukų, kūrybinių pasakų ir net gi medicininių patarimų.

Įdomiai pasirodė svečiai iš Kauno Humanitarinės mokyklos, kurioje trečiokai tyrinėjo ir pateikė klevo medžio ypatumus.

Antrokų mokytojos Aldona Žukienė, Danutė Asakavičienė, Ieva Guzevičienė pastebėjo, kad mokiniai ugdėsi pasitikėjimą savimi, jie suprato kaip reikia puoselėti gyvąją gamtą, plėtojo gebėjimus dirbti grupėmis.

Mokytojos nutarė, kad pasiteisina mokymąsi artimiausioje aplinkoje. Todėl tęs darbus, kuriant naują tradiciją - vaiko pasaulėvokos ir pasaulėvaizdžio formavimąsi ,,Gamtos mokykloje".  

Renginį kuravo ir informaciją parengė direktorės pavaduotoja ugdymui

Elona Kurklietienė.

Nuotraukos

PIC_0052

Priedai:

1.  Ažuolas po klasės langu.pdf 541.32 Kb

2.  Uosialapis klevas.pdf 251.39 Kb

3.  Klevas.pdf 360.42 Kb

Additional information