2013 metais jau šeštą kartą minima Pasaulinė autizmo diena. Jos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į autizmo sutrikimą ir į tai, kad autizmo spektro sutrikimus turintys asmenys turi teisę į ankstyvąją diagnostiką, kokybišką ugdymą, visavertę pagalbą. Ši diena vienija visus, susijusius su šiuo sutrikimu – vaikus, tėvus, artimuosius, specialistus ir visą visuomenę.

Šia proga 2013 m.balandžio 5 dieną buvo organizuota respublikinė konferencija „Autizmo spektro sutrikimai: visavertės pagalbos galimybės, patirtis ir perspektyvos“.

Konferencijos organizatoriai - Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, KTU socialinių mokslų fakultetas, Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugija., Kauno vaikų abilitacijos centras.

Šio renginio tikslas – suteikti galimybę specialistams, dirbantiems su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, pasidalinti sukaupta patirtimi ir naujomis idėjomis, reflektuoti tarptautinę ir Lietuvos pagalbos teikimo patirtį bei plėtros galimybes, apibendrinti taikomų ugdymo ir sveikatinimo priemonių poveikį.

Konferencijos aptariamų problemų bei keliamų klausimų kryptys:

 • Supažindinti su autizmo spektro sutrikimų etiologija ir patogeneze.

 • Supažindinti su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, socialinės adaptacijos problemomis.

 • Atskleisti vaikus su autizmo spektro sutrikimai auginančių šeimų problemas, aptarti pagalbos galimybes.

 • Darbo metodų, taikomų dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, apibendrinimas.

 • Atskleisti vaikų su autizmo spektro sutrikimais, ugdymo(si) problematiką europiniame kontekste.

 • Tobulinti specialistų bendrąsias bei specialiąsias kompetencijas.

Konferencija sulaukė didžiulio susidomėjimo, kuris mums, rengėjams, dar kartą įrodė, kokią jautrią ir aktualią temą pasirinkome. Dalyvavo daugiau kaip 250 klausytojų iš: Klaipėdos, Panevėžio, Kauno, Kaišiadorių, Jonavos, Ukmergės, Vilniaus, Prienų, Marijampolės, Pakruojo miestų ir rajonų specialiųjų mokyklų, gimnazijų, vaikų darželių, centrų, globos namų, PPT darbuotojai, specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, mokytojai, auklėtojai, socialiniai darbuotojai, VDU studentai, LSMU rezidentai, tėveliai.

Konferenciją pradėjo Edita Štapytė, KTU Socialinių mokslų fakulteto prodekanė studijoms, Ugdymo sistemų katedros profesorė, Vida Bliumbergienė, Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, ir Karl Janowitz, JAV Filadelfijos universiteto profesorius, daktaras, A.P.P.L.E. bendrijos prezidentas 2011-2013 metams. Jo pasveikinimo žodis buvo nufilmuotas ir skambėjo ekrane. Simboliškai buvo parodytas muzikinis vaizdo klipas „Apšvieskime pasaulį mėlynai“. Skambėjo JAV vaikų sukurta daina apie tai, kaip jie kviečia visus prisijungti prie autisto dienos paminėjimo ir apgaubti pasaulį mėlyna spalva: namuose pakeisti elektros lemputes mėlynomis, apsirengti mėlynos spalvos drabužiais, piešti mėlynas saules ir viską puošti mėlynai.

Konferencijos metu buvo perskaityta 10 panešimų:

 1. Ratifikuota JT Neįgaliųjų teisių konvencija 19str. ir 24 str. Teorija ir praktika

Dana Migaliova, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos “Viltis” vadovė

 1. Šiuolaikinis supratimas apie vaikystės autizmo etiologiją ir patogenezę

Darius Leskauskas, doc. dr., LSMU KK Psichiatrijos klinikos vaikų ir paauglių psichiatras

 1. Vaikai, turintys Aspergerio sindromą: raidos netolygumai ir pagalbos galimybės

Sigita Lesinskienė, doc. dr., VU Medicinos fakulteto psichiatrijos katedros Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro vaikų ir paauglių psichiatrė

 1. Vaikų turinčių autizmo sindromą tėvų ir motinų pablogėjusios nuotaikos ypatumai

Liuda Šinkariova, doc. dr., VDU Socialinių mokslų fakulteto Teorinės psichologijos katedra

 1. Autizmo spektro sutrikimai ir pagalbos teikimo galimybės

Lina Palačionienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialiosios pedagogikos skyriaus pavaduotoja; Virginija Karalienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro gydytoja neurologė

 1. Vaikų su autizmo spektro sutrikimais ugdymas ir reabilitacija per taikomąją fizinę veiklą

Jūratė Požėrienė, doc. dr.; Diana Rėklaitienė, doc.dr.;

Vida Ostasevičienė, doc.dr.; Aušrinė Packevičiūtė asist., LSU Sporto biomedicinos fakultetas, Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedra

 1. Santykio vertė darbe su asmenimis, turinčiais autizmo spektro sutrikimą. Son-rise programos principai

Paulina Kuraitienė, asociacijos "Šviesos dirbtuvėlės" pirmininkė

 1. Saviraiškos plėtojimas tarpinstituciniu aspektu – iššūkis ir galimybės pedagogams ir įvairių poreikių ugdytiniams

Audra Plačienė, Marijampolės mokyklos darželio „Varpelis“ logopedė ekspertė

 1. Tėvų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimais, patirtis ir lūkesčiai

Mindaugas Stankūnas, doc. dr., LSMU

 1. Ugdymo turinio pritaikymas autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams Kauno vaikų abilitacijos centre

Virginija Gurbininkienė, Kauno vaikų abilitacijos centro direktorė; Raimonda Juknevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui; Valdas Urbonavičius, logopedas ekspertas; Saulius Marozas, logopedas metodininkas;

Jevgenij Razgulin, psichologas

Konferencijai Vaikų abilitacijos specialistai parengė stendinių pranešimų parodą. Buvo pristatyta 12 stendinių pranešimų, puikiai reprezentuojančių įvairiapusę ir ilgametę įstaigos veiklą Šalia stendų buvo eksponuojamos dar dvi parodos: KVAC vaikų piešinių paroda „Autizmas? Autizmas! Autizmas“ ir žymios fotografės Ritos Stankevičiūtės sukurta vaikų meninių fotografijų paroda „...deja, autizmas pasirinko mane, o ne aš jį...“.

Diskusijų metu buvo įvardintos ir suformuluotos šios problemos:

 • Reikia skatinti ir plėtoti partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius tarp institucijų, įtakojančių vaikų su autizmo spektro susirgimais ugdymą

 • Plėtoti pedagogų, specialistų, vadovų profesines ir specialiąsias kompetencijas

 • Pritaikyti aplinką, struktūruoti ugdymą, parengti individualias programas, taikyti alternatyviąją komunikaciją, rengti metodines rekomendacijas

 • Rengti mokymus tėvams.

Nuotraukos

DSC06411

DSC06429

DSC06453

DSC06505

Additional information