2013 balandžio 5 - 6 dienomis Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugijos konferencija "Vokiečių kalba šiandien ir rytoj".

Konferencijos dalyvius, 66 vokiečių kalbos mokytojus ir dėstytojus iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų ir institucijų, pasveikino Vokietijos ambasados Lietuvoje atstovas ponas Peter Ziegler, Goethe‘s instituto kalbos skyriaus vadovė Nijolia Buinovskaja, Kauno Jėzuitų gimnazijos ir Vilniaus licėjaus mokiniai.

Aktyvias diskusijas inspiravo LR ŠMM bendrojo ugdymo departamento pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistės V.Sipaitės pranešimas apie užsienio kalbų mokymo Lietuvoje aktualijas ir perspektyvas bei vokiečių kalbos mokytojos metodininkės Daivos Šalkevičienės pranešimas apie užsienio kalbų mokymą Valdorfo mokykloje. Savo parengtą vadovėlį, skirtą ankstyvąjam vokiečių kalbos mokymui pristatė Viekšnių gimnazijos mokytoja ekspertė Gilma Plūkienė.

Konferencijos dalyviai išsiskirstė nešini Hueber ir Cornelsen leidyklų mokomąja medžiaga, įgiję naujos patirties ir idėjų vokiečių kalbos mokymo(si) motyvacijai skatinti.

Konferenciją organizavo KPKC, Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugija ir Goethe‘s institutas Vilniuje.

Nuotraukos

DSC04287

DSC04314

DSC04321

Additional information