Besibaigiantys Maironio metai Kaune įprasminti dar vienu gražiu renginiu – lapkričio 21d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvykusia mokytojų konferencija ,,Maironio idėjos šiuolaikinėje mokykloje: tradicijos ir novatoriškumas”. Konferencijos sumanytojai ir organizatoriai – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Apie šimtas miesto mokytojų, kurių didžiąją dalį sudarė lietuvių kalbos mokytojai, rinkosi pasidalyti gerąja patirtimi, sukaupta dėstant Maironio kūrybą, aptarti, kaip šiuolaikiniame kontekste sekasi puoselėti Maironio idealus, formuojant mokinių vertybines nuostatas bei pilietinę poziciją. Konferencijos plenarinio posėdžio pranešėjai – Kauno kunigų seminarijos V kurso klierikas Nerijus Pipiras , poetė, humanitarinių mokslų daktarė Erika Drungytė ir Lietuvos maironiečių draugijos Kauno skyriaus pirmininkė, Maironio universitetinės gimnazijos mokytoja ekspertė Judita Sakalienė – pasidalijo įžvalgomis trimis skirtingais aspektais: Maironis – Kauno kunigų seminarijos rektorius, Maironis-poetas, įvairiapusė asmenybė, Maironio – maironiečių įkvėpėjo, dvasinio autoriteto – idėjų sklaida maironiečių draugijos veikloje.

Po plenarinio posėdžio konferencijos dalyviai dirbo trijose darbo grupėse: ,,Maironio kūrybos aktualizavimas IX-XII klasėse.”, ,,Novatoriškas Maironio kūrybos dėstymas V-VIII klasėse” ir ,,Maironio kūrybos idėjų realizavimo galimybės popamokinėje veikloje”. Po konferencijos dalyviai lankė mokytojų parengtą parodą, iliustruojančią turtingą ir įdomią mokyklų patirtį, sukauptą Maironio metais, minint didžiojo dainiaus 150-ąsias gimimo metines.

Dėkojame renginio organizatoriams ir džiaugiamės, kad konferencija buvo sėkminga: daug išgirsta, pamatyta, daug kuo pasidalyta – tai suprantama, nes, anot Maironio, ,,nenurimstanti ieško dvasia to, kas dora, gražu ir kilnu…”

Judita Sakalienė,

Kauno Maironio universitetinė gimnazija

Nuotraukos

P1020436

P1020439

P1020454

P1020460

P1020470

Additional information