Kauno miesto mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencija

Balandžio 18 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pakvietė jau į tradicija tapusią Kauno miesto mokytojų gerosios patirties sklaidos konferenciją. Šiemet ji skirta vertinimui. Kad vertinimas ugdant vis dar kelia nemažai problemų rodo ir mokyklų išorės vertinimo rezultatai. Todėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras bei Kauno miesto mokyklų metodinė taryba ir nusprendė paskirti konferenciją šiai aktualiai temai. Konferencijoje pranešimus skaitė ir savo patirtimi dalijosi ir švietimo specialistai, ir pedagogai praktikai.
Plenariniame posėdyje pranešimą tema „Vertinimo ugdant problemos kokybinė ir kiekybinė analizė Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“ skaitė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros skyriaus vedėja Snieguolė Vaicekauskienė. Apie projektą „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokyklose kūrimas“ kalbėjo šio projekto vadovė Eglė Melnikė ir projekto konsultantė Jolanta Vengalienė. Kauno Šančių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Čiuldienė skaitė pranešimą „Formuojamasis vertinimas: problemos, panaudojimo galimybės pamokose“. Plenarinį posėdį baigė leidyklos „Smaltija“ vyr. redaktorės Laimos Polačenkienės pranešimas apie mokymo priemonių leidybą.
Po plenarinio posėdžio dalyviai buvo pakviesti apsilankyti šiuo metu Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vykstančioje parodoje tuo pačiu pavadinimu „Vertinimas ugdant“.
Vėliau darbas vyko grupėse. Pranešimų ir diskusijų pirmojoje grupėje tema „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas“. Grupei vadovavo Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Regina Beinorienė. Darbas antrojoje grupėje vyko tema „Mokytis padedantis vertinimas pradiniame ugdyme“. Šiai grupei vadovavo Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos pirmininkė Jolanta Vengalienė ir Kauno Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Buliuolienė. Trečiajai, gausiausiai ir pranešimais, ir klausytojų skaičiumi grupei vadovavo Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos pirmininkės pavaduotoja Jūratė Slavinienė ir Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos sekretorė Birutė Janauskienė. Ši darbo grupė visą dėmesį skyrė „Mokytis padedančiam vertinimui pagrindiniame ir viduriniame ugdyme“.
Kaip ir kasmet planuojama visus konferencijos pranešimus išleisti atskiru leidiniu, kuris Kauno miesto ugdymo įstaigas turėtų pasiekti jau šį rudenį.

Nuotraukos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Priedai:

  FORMUOJAMASIS VERTINIMAS.pdf 102.05 Kb

  Kaunas_konferencija_Vertinimas_ugd_procese.pdf 172.54 Kb

  kpkc konferencija.pdf 402.42 Kb

  Vertinimas .pdf 166.80 Kb

Additional information