KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR KULTŪROS REIKALŲ VALDYBOS ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIUS

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

KAUNO MARTYNO MAŽVYDO VIDURINĖ MOKYKLA

METODINĖ- PRAKTINĖ

MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ TĖVŲ KONFERENCIJA

MOKYTOJŲ IR TĖVŲ BENDRADARBIAVIMO KULTŪRA:

VIENINGAI VARDAN VAIKO“

2012 m. balandžio 27 d.13 val.

Kauno Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje (Šiaurės pr. 55)

Konferencija ,,Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo kultūra: vieningai vardan vaiko” orientuota į įvairių dalykų mokytojus, klasių auklėtojus ir mokinių tėvus, kurie suvokia, jog vaikų vystymasis priklauso nuo to, kokie yra jų santykiai su mokykla ir tėvais. Tie ryšiai suformuoja vaiko galvoje struktūrą, koks yra jis pats ir pasaulis aplink jį, kokie jo santykiai su aplinkiniu pasauliu. Būtent šie ryšiai formuoja vaikų santykius su kitais žmonėmis, draugais ir visu išoriniu gyvenimu.

Dėl daugelio vaiko bėdų dažnai tėvai yra linkę kaltinti mokyklą, bet juk visuomenė ir valstybė yra tokia, kokia yra šeima. Šeimoje atsinaujina visuomenė, ugdoma jos pamaina, išsaugomas tautos identitetas. Šeimoje, kaip mažutėje valstybėje, tėvai pirmieji tampa savo vaikų auklėtojais. Jie saugo ir gina savo atžalas, perduoda jiems šeimos bei tautos tradicijas, skiepija žmoniškąsias vertybes. Vaikai, nuo pirmųjų dienų patyrę savo šeimos šilumos meilę, vieni kitų pagarbą, išmoksta gerbti ir mylėti kiekvieną žmogų, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais. Tokiose šeimose išauga geri žmonės, geri savo Tėvynės piliečiai.

   Kiekvienas vaikas yra savita individualybė, kaip ir tėvai, todėl detaliai apibūdinti geriausius vaikų ir tėvų tarpusavio santykius yra labai sudėtinga. Nėra paprastos vaikų auklėjimo formulės, kuri parodytų, ką ir kaip kiekvienoje situacijoje reikia daryti. Tėvai, priešiški vaikams ir atstumiantys juos, paprastai užaugina priešiškus kitiems ir asocialius vaikus. Vaikai, kurių tėvai labai kritikuoja, įžeidinėja ir nuolat jais nepatenkinti, įgyja nepasitenkinimo savimi jausmą. Vaikai, kurių tėvai nejautrūs vaikų požiūriui, mažiau sugebės suprasti ir atsižvelgti į kitų žmonių požiūrį. Laimingus ir draugiškus vaikus užaugina tėvai, suprantantys ir priimantys savo vaikus tokius, kokie jie yra, myli juos.

Konferencijos metu bus aiškinamasi, ko reikia pilnaverčiam vaiko brendimui, kodėl yra svarbu glaudžiai bendradarbiauti šeimai ir mokyklai, kaip vieningai rūpintis vaiko gerove, kokia turi būti mokytojų ir tėvų bendravimo kultūra, kokias opias problemas galima išspręsti veikiant išvien. Bus dalinamasi idėjomis, kuriomis grindžiama šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo samprata, tariamasi, kaip tobulinti mokytojų ir tėvų bendravimo kultūrą, ieškoma kelių ir būdų vaikų auklėjimo problemoms spręsti.

Pagal diskusijų ir pranešimų temas numatomos darbo grupės:

  • Vaikų ir tėvų santykių problemos bei jų sprendimo galimybės su mokyklos pagalba;

  • Mokinių ir mokytojų santykių problemos bei jų sprendimo galimybės su šeimos pagalba;

  • Tėvų ir mokytojų santykių problemos bei jų sprendimo galimybės;

  • Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo kultūros geroji patirtis bei tobulinimo gairės.

Dalyviai: Lietuvos mokyklų vadovai, įvairių dalykų mokytojai, klasių auklėtojai ir mokinių tėvai.

Numatomi rezultatai bei tolesnės plėtros perspektyvos:

- iškeltos mokinių-tėvų-mokytojų bendradarbiavimo problemos ir aptartos jų sprendimo galimybės;

- sustiprėjęs šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ir bendravimas, teigiamai įtakojantis vaiko vystymąsi;

- pasidalinta gerąja kūrybiško požiūrio į šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą patirtimi;

- novatoriškų iniciatyvų atsiradimas.

Organizatoriai:

- Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius,

- Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,

- Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla.

Reikalavimai stendiniams pranešimams:

Stendinis pranešimas turi būti vaizdus (galima pateikti nuotraukas, piešinius, lankstinukus ir pan.), informatyvus, aiškus ir aktualus konferencijos dalyviams. Stendinio pranešimo formatas - A1 vertikalus lapas. Pranešimas turi būti paruoštas eksponavimui. Turi būti nurodyta stendinio pranešimo tema, stendą rengusio asmens(-ų) vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija ir institucijos, kuriai atstovauja, pavadinimas. Konferencijos metu stendinius pranešimus reikės pristatyti pasirinktoje darbo grupėje. Juos atnešti į Kauno Martyno Mažvydo vidurinę mokyklą vieną dieną prieš konferenciją.

Reikalavimai tezėms:

  1. Pranešimo pavadinimas - Times New Roman 12 paryškintasis šriftas, didžiosiomis raidėmis;

  2. Pranešimo autorius, institucija, pareigos, kvalifikacinė kategorija - Times New Roman 10 pasvirasis šriftas;

  3. Apimtis – A4 vienas puslapis, tekstas surinktas per 1,5 intervalą, abipusės lygiuotės lyginimo redaktoriumi, Times New Roman 12 šriftu; kraštinės: kairė 3 cm, dešinė 1 cm, apačia ir viršus 2 cm.

  4. Tezės reikalingos ir stendiniams pranešimams.

Pranešimų tezes ir paraiškas (forma pridedama) prašom siųsti elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., iki 2012 m. balandžio 16 d. Jūsų prisiregistravimas bus patvirtintas atsakymu. Prieš konferenciją Jums bus atsiųsta detali programa.

Konferencijos klausytojams ir diskusijų dalyviams bus išduodami KPKC pažymėjimai.

Informacija tel.: d. 8(37) 312047, mob. 8689 33939 – Auksė Petruševičienė (Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui).

Priedai:

  Paraiška dėl dalyvavimo konferencijoje 104.73 Kb


Additional information