2011 gruodžio 2 - 3 dienomis Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugijos konferencija ,, Nuo mokymo link noro mokytis‘‘.

Konferencijos dalyvius, 70 vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų ir institucijų, pasveikino J. E. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje ponas Matthias Mülmenstädt, Kauno miesto vicemeras Kęstutis Kriščiūnas, Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas, Goethe‘s instituto kalbos skyriaus vadovė Nijolia Buinovskaja, kiti svečiai.

Aktyvias diskusijas inspiravo LR ŠMM bendrojo ugdymo departamento pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistės V.Sipaitės pranešimas apie užsienio kalbų mokymo Lietuvoje aktualijas ir perspektyvas, VDU prof. habil. dr. K. Pukelio paskaita ,,Ugdymas: tarp diferencijacijos ir integracijos‘‘, kolegų gerosios patirties pristatymai.

Konferencijos dalyviai išsiskirstė nešini Hueber leidyklos mokomąja medžiaga, įgiję naujos patirties ir idėjų vokiečių kalbos mokymo(si) motyvacijai skatinti.

Baigiantis konferencijai vieningai priimta rezoliucija dėl privalomo dviejų užsienio kalbų mokymo(si) vidurinio ugdymo programos klasėse.

Konferenciją organizavo KPKC, Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugija ir Goethe‘s institutas Vilniuje.

Nuotraukos

1

2

Additional information