Literatūros enciklopedija mokyklai, – Vilnius: LLTI 2011

S. Poteliūnienė Vaikų fizinių gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse, – Vilnius: Edukologoja 2011

R. Žukauskienė. Raidos psichologija: integruotas požiūris, – Vilnius:Margi raštai 2012

E. Berne. Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės: žmogiškųjų

santykių psichologija, – Vilnius: Vaga 2008

G. Kaniušonytė. Psichologinės migracijos pasekmės šeimai,–Vilnius: Edukologija 2012

J. A. Benoit, G. Pettinati. Nupiešk man avį. Iššifruokite vaiko

piešiniuose slypinčią informaciją, – Vilnius: Baltos lankos 2012

M. Winterhoff. Tironų mums nereikia, –Vilnius: Tyto alba 2012

P. Pečiuliauskienė, M. Barkauskaitė. Pedagoginės praktikos

mokykloje vadovas,– Vilnius: Edukologija 2011

D. Grakauskaitė-Karkockienė. Šeimos psichologija, – Vilnius:Edukologija 2012

S. Baron - Cohen. Esminis skirtumas. Vyriškos ir moteriško

smegenys. Visa tiesa apie autizmą,– Vilnius: Baltos lankos 2011

B. Tynan. Kaip pažadinti vaiko genialumą, – Vilnius:Presvika 2012

J. Ingram. Proto teatras, –Vilnius: Vaga 2010

C. M. Steiner. Scenarijai, kuriais gyvena žmonės, – Vilnius:Vaga 2009

D. Widlocher. Vaikų piešinių interpretacija, Šiaulių universitetas 2010

S. Burvytė ir kt. Ugdymo šiuolaikinėje šeimoje konceptas, – Vilnius:Edukologija 2012

J.Gippenreiter ir kt. Bendrauti su vaiku. Kaip?,– Klaipėda: Nandanas 2008

Additional information