Šiaučiukėnienė L., Stankevičienė N., Čiužas R. Didaktikos teorija ir praktika. – Kaunas: Technologija, 2011.

Skurvydas A. Apie mokslą, tiesą ir pažangą. – Kaunas: Vitae litera, 2010.

Kazragytė V. Mažųjų vaidyba. – Vilnius: VPU, 2011.

Zuzevičiūtė Z., Žvinienė V. Projektų vadyba švietime. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2011.

Grigaliūnienė V. Šeima ir vaiko emocinis pasaulis. – Kaunas: LSMU, 2009.

B. Jatkauskienė, A. Jovarauskaitė. Tutoriaus veikla paramos, pagalbos studentui aspektu. – Klaipėda: KU, 2011.

Kriukelienė L. Dailės terapija . – Kaunas: Vitae Litera, 2009.

West M. A. Efektyvus komandinis darbas. – Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2011.

Deny M. Pyktis. – Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Doyon L. Parenkite savo vaiką mokyklai: 500 psichomotorinių žaidimų 2–6 metų vaikams. – Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Berger M., Gravillon I. Mano tėvai skiriasi: aš jaučiuosi sutrikęs. – Vilnius: Baltos lankos, 2010.

Nekrasova N., Nekrasova Z. Kaip atitraukti vaiką nuo kompiuterio ir ką daryti paskui. – Kaunas: Mijalba, 2008.

Juul J. Paaugliai, kai auklėjimas nebepadeda. – Vilnius: Tyto alba, 2010.

Molicka M. Pasakų terapija. – Vilnius: Vaga, 2010.

Kutner L., Olson Ch. K. Vaikystė prie kompiuterio: visa tiesa apie smurtinius vaizdo žaidimus. – Vilnius: Baltos lankos, 2009.

Pocienė J. S. Ikimokyklinis ugdymas: raida, pedagoginės sistemos. – Klaipėda: KU, 2009.

Targamadzė V. Alternatyvi bendrojo lavinimo mokykla: mokyklos naratyvo kontūrai. – Vilnius: VU, 2011.

Additional information