Jau metai laiko Kaune veikia pirmasis Lietuvoje inžinerijos licėjus. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus – taip nuo 2014 metų rugsėjo 1 dienos vadinasi buvusi Kauno „Purienų“ vidurinė mokykla. Tai Lietuvoje pirmoji tokio tipo švietimo įstaiga, kuri įkurta ilgamečio Kauno miesto savivaldybės, Kauno technologijos universiteto bei mokyklos bendradarbiavimo dėka. Nuo 2015 m. vasario mėnesio licėjus tapo akredituota gimnazija, vykdančia specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu) inžinerinio ugdymo dalį. Džiugu, kad ši inžinerinės gimnazijos idėja patiko ir sostinės švietimo politikams. Nuo 2015 m. Vilniuje įsteigtas Vilniaus inžinerijos licėjus, kuris glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu bei su Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjumi. Šios mokyklos pilnai atitinka šiuo metu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos propaguojamą STEAM mokyklų tinklo plėtros idėją.  

Pirmiesiems visada sunkiau

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus administracijos ir mokytojų komanda, konsultuodamiesi su mokslininkais, 2014 metais pirmieji Lietuvoje parengė specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu) inžinerinio ugdymo dalį, kurią aprobavo ir leido įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir kitos institucijos. Paprastai tokio lygio dokumentus rengia Švietimo ir mokslo ministerijos specialiai sudaryta ekspertų darbo grupė, turinti šiam darbui specialų finansavimą. Taip vyko rengiant specializuotas muzikos, dailės ir sporto programas, tačiau licėjaus komandai pakako potencialo pakankamai savarankiškai parengti tokio lygio nacionalinį dokumentą be specialiai skirto papildomo finansavimo. Parengta specializuoto inžinerinio ugdymo programa įregistruota į programų registrą, o 2014 m. rugpjūčio mėnesį gautas leidimas ją įgyvendinti. Parengti nacionalinį dokumentą ir peržengti visus administracinius ir biurokratinius laiptelius mokyklos komandai buvo išties didelis ir sunkus darbas. Šiuo metu kiekvienas būsimas licėjaus mokinys turi laikyti stojamąjį egzaminą. Stojamieji egzaminai organizuojami gegužės mėnesį. Stojamųjų egzaminų organizavimas taip pat nemažas iššūkis licėjaus komandai. Tenka organizuoti parengiamuosius užsiėmimus, konsultuojantis su mokslininkais rengti egzamino užduotis ir vykdyti egzamino procedūras. Kaip parodė 2014 m. organizuoti stojamieji egzaminai, norinčių studijuoti šioje mokykloje yra daug. Pavyzdžiui, į būsimas penktas klases į vieną laisvą vietą buvo 5 kandidatai. Pažymėtina ir tai, kad licėjus negauna jokio papildomo valstybinio ar savivaldybės finansavimo. Mokykla organizuoja specializuotą ugdymą naudodama tipinį, kaip ir visos kitos bendrojo lavinimo mokyklos, mokinio krepšelio dydį. Nežiūrint į šiuos sunkumus, licėjaus bendruomenė į ateitį žiūri optimistiškai ir siekia naujų kūrybinių iššūkių.

Kuo ypatingas ugdymas inžinerijos licėjuje?

Licėjuje apie 75 procentų ugdymo turinio yra toks pats, kaip ir kitose bendrojo ugdymo mokyklose ir (iki 25 procentų) inžinerinio ugdymo programos turinio dalis integruojama į pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų mokomuosius dalykus. Pažymėtina, kad licėjuje skiriama tiek pat valandų visiems tradiciniams dalykams, kurių mokomasi kitose mokyklose ar gimnazijose. Licėjuje pirmoje – ketvirtoje klasėse mokiniams privaloma inžinerijos pamoka, kurioje mokiniai atlieka įvairias kūrybines užduotis – projektus, tyrimus – konstruodami, kurdami, mąstydami, atrasdami. Dažnai šiose pamokose pasitelkiami fizikos, chemijos, biologijos, informatikos, elektronikos sistemų, robotikos dalykus dėstantys mokytojai. Pirmoje ir antroje klasėje vyksta privalomi šachmatų užsiėmimai, o trečioje ir ketvirtoje klasėje mokiniai mokosi programavimo pagrindų. Penktoje – aštuntoje klasėse be inžinerijos pamokų mokiniai mokosi pasirenkamą dalyką, pavyzdžiui, elektronikos sistemas, algoritmavimą ir programavimą, robotiką ir kt., atlieka įvairius inžinerinius tyrimus projektus. Šių klasių mokiniai ne kartą dalyvauja pamokose, kurias veda Kauno technologijos universiteto dėstytojai ir mokslininkai, lanko įvairias šiuolaikinių technologijų įmones. Devintoje, dešimtoje klasėje be inžinerijos dalyko mokiniams privalomos projektavimo pamokos, kurias, naudojant kompiuterinės grafikos programas, veda universiteto dėstytojas. Taip pat vedami pasirenkamojo dalyko medijų, robotikos ar kt. užsiėmimai. Planuojama, kad dar šį pusmetį dešimtų klasių mokiniai turės „universitetinį penktadienį“, kada visiems dešimtokams Kauno technologijos universiteto fakultetuose kiekvieną penktadienį vyks fizikos, chemijos, biologijos ir kiti užsiėmimai, vedami licėjaus mokytojų, kuriuos konsultuos universiteto dėstytojai. Vienuoliktoje, dvyliktoje klasėje mokiniai mokosi inžineriją, inžinerinį ugdymą papildantį projektavimo dalyką bei turi galimybę rinktis įvairius pasirenkamuosius inžinerinio ugdymo dalykus: inžinerinį dizainą, mechatroniką, biotechnologijas, elektronikos sistemas, medijas ir kt. Mokiniai, siekdami praplėsti inžinerinę kompetenciją, gali rinktis inžinerinio turinio neformaliojo švietimo programas. Vienuoliktų klasių mokiniai atlieka privalomą praktiką šiuolaikinių technologijų įmonėse bei mokslo ir studijų institucijų laboratorijose. Mokiniai baigdami specializuoto ugdymo krypties programos (pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos) antrąją dalį atlieka baigiamąjį inžinerinį kūrybinį projektinį darbą. Du kartus per mokslo metus (kiekvieno pusmečio pabaigoje) vyksta inžinerinių projektų dienos, kurių metu visi mokiniai pristato savo kūrybinius tiriamuosius projektinius inžinerinius darbus. Birželio mėnesį patys geriausieji pakviečiami į Inžinerinių eksperimentų dieną– laboratoriją, kur vyksta tikri mokslo stebuklai, kurią padeda organizuoti KTU studentai. Mokykloje be minėtų veiklų sudaromos mokyklos lygmens kūrybinės komandos, kurios kuria inžinierinius prototipus, šiuo metu sprendžia įvairias mokyklos technologines ir ugdymo problemas. Šiuo metu vadovaujamos projektų vadovų mokinių komandos vykdo automatinio mokyklos skambučio projektą, kuria naujametinės eglutės instaliaciją, šventės vaizdo instaliaciją ir kita. Licėjaus mokytojų ir mokinių komandos, kartu su KTU atstovais vykdys renginius „Įdomioji mechatronika“ ir „Tarpdisciplininės medijos“ Litexpo parodų rūmuose vyksiančioje 5-ojoje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje „MOKYKLA 2015“.

Nors ir savo jėgomis, tačiau licėjus įsigijo nemažai būtiniausių mokymo priemonių

Licėjus, naudodamas mokinio krepšelio, specialiąsias ir paramos lėšas, įsigijo nemažai būtiniausios įrangos. Licėjuje nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. įrengtas daugiafunkcinis biotechnologijų centras, t. y. įvairios mokymo priemonės, specializuotas laboratorinis stalas, skirtas chemijos, biologijos, fizikos, bioinžinerijos, augalininkystės, mikrobiologijos bandymams, daugiafunkcinis inžinerijos centras, skirtas elektronikos projektų ir inžinerinių prototipų kūrybai, daugiafunkcinis technologijų centras, foto studija su modernia įranga, daugiafunkcinis medijų centras, daugiafunkcinis robotikos centras bei augalininkystės bandymų laukas su lauko klasėmis.

Licėjaus mokytojų gretas papildė nemažai naujų mokytojų, visi mokytojai nuolat tikslingai kelią kvalifikaciją

Iki 2015 m. licėjuje pradėjo dirbti nemažai naujų mokytojų. Licėjuje pradėjo dirbti nauji informacinių technologijų, technologijų, chemijos, inžinerijos mokytojai. Mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją matematikos, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno / dizaino (STEAM) srityse ne tik Lietuvoje organizuojamuose renginiuose, seminaruose, konferencijose, bet ir užsienyje. Prieš metus ir šiais metais lankėmės Estijos, Lenkijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos mokslo centruose, Suomijos Aalto universitete, kur ypač sužavėjo Design Factory. Mūsų licėjaus mokytojai dalyvavo Ugdymo plėtotės centro, įgyvendinančio projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ stažuotėse Didžiojoje Britanijoje ir Olandijoje, kurių metu susipažino su šių šalių ugdymo sistema, svečiavosi įvairiose ugdymo įstaigose, STEAM centruose ir mokyklose. Mokyklos mokytojų komanda vyko į tarptautinę parodą ,,Maker Faire“ Berlyne bei dalyvavo festivalyje Londone „Science on Stage“.

Licėjaus partneriai

Licėjaus veikla grįsta glaudžiu bendradarbiavimu su Kauno technologijos universitetu ir verslo įmonėmis. KTU inžinerijos licėjus oficialiai 2014 m. spalio 15 d. tapo Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ nare. Licėjaus atstovai nuolat dalyvauja diskusijose ir įvairiuose renginiuose su LINPRA nariais, vyksta įvairi pažintinė veikla ir inžinerinė praktika su LINPRA narėmis įmonėmis (UAB „ELINTA“, UAB ,,Baltic CNC Technologines”, UAB „Devbridge LT“ ir kt.). Licėjus taip pat bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus universitetu, Kauno technikos kolegija, Kauno mechanikos mokykla, Kauno moksleivių techninės kūrybos centru, Kauno jaunųjų turistų centru ir kitomis mokyklomis.

Nors mokykloje daug naujų specializuotų inžinierinių dalykų, nenukenčia ir kitos veiklos sritys

Šiuo metu vienintelėje Kauno bendrojo ugdymo švietimo įstaigoje vyksta kinų kalbos ir kultūros užsiėmimai. Šiuos užsiėmimus po pamokų lanko 7 – 11 klasių mokiniai. Užsiėmimus veda profesionali pedagogė iš Kinijos, dirbanti pagal susitarimą su Vilniaus universiteto Konfucijaus institutu. Taip pat mokiniai gali rinktis ne tik inžinerinio turinio neformaliojo švietimo programas – išmaniųjų mokyklėlę, programavimo mokyklėlę, robotikos inžineriją ar kita, bet lavintis sporto, meno ir kitose veiklose. Mokykloje veikia teniso, futbolo, krepšinio, irklavimo, buriavimo, užsiėmimai. Mokiniai turi galimybę po pamokų muzikuoti, vyksta prasmingo lavinančio užimtumo užsiėmimai, linksmosios diskotekos.

KTU inžinerijos licėjaus direktorius dr. Dainius Žvirdauskas

Additional information