Turbūt vienas iš svarbesnių kiekvienos mokyklos strateginių tikslų yra ne tik ugdyti, bet ir turėti savo išskirtinumą, specifiškumą, tapti kokia nors raiškia detale viso rajono ar miesto ugdymo įstaigų dėlionėje. Kauno Dainavos progimnazija jau ne vienerius metus tyliai, bet tikslingai žengia su žaismingu SEU (socialinio emocinio ugdymo) piešiniu ir visomis Lions Quest programos atnešamomis dovanomis visai bendruomenei. Iš tiesų džiugu, kad tuos žingsnius, kuriuos kai kurios ugdymo įstaigos tik pradeda žengti, Dainavos progimnazija jau įgyvendina aktyviai ir sėkmingai.

Vis dėlto neapsiribojusi tik socialiniu emociniu ugdymu Dainavos progimnazijos bendruomenė žengė kitą žingsnį ir nutarė dar 2013 metais rašyti paraišką, kad prisijungtų prie pasaulinio UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo (UNESCO ASPnet). Progimnazija sąžiningai vykdė įsipareigojimus, bendradarbiavo su kitomis Kauno ir Lietuvos mokyklomis, tad natūralu, jog šiemet, kaip ir kitos narės, teikė paraišką narystei pratęsti. Be abejo, džiugu, kad iš 27 mokyklų, teikusių paraiškas, Kauno Dainavos progimnazija – vienintelė Kauno ugdymo įstaiga – atsidūrė tarp 15 išrinktų Lietuvos mokyklų. Nors tai – didžiulis džiaugsmas, tačiau realiai suvokiama, kad šis pasiekimas – ne tik privilegija, bet ir atsakomybė, tad bendruomenės laukia jau pradėti darbai ir nauji iššūkiai.

Dažnas paklausia, kokia nauda, jog progimnazija yra pasaulinio mokyklų tinklo narė. Tačiau kaip pamatuoti naudingumą ugdant pilietinį ir socialinį sąmoningumą, plečiant vertybių skalę ir panašius vadinamuosius „minkštuosius“ gebėjimus, apie kurių naudą žmogui ir jo ateities perspektyvumą darbo rinkoje, realizuojant save ir savo svajones, kalbama itin aktyviai?

Dirbdami su smalsiais vaikais Dainavos pedagogai akcentuoja visuminio mokymosi svarbą ne tik akademiniam vaiko lavinimui, bet ir visapusiškam smalsios asmenybės augimui. Juk mokomoji dalykinė medžiaga ne visada patenkina ir ne visada suteikia galimybę vaikui pažinti atskirus pasaulio, kuriame jis gyvena ir kurio ateitį kurs, aspektus. Tam reikalinga tokio pobūdžio veikla, kurią ir suteikia dalyvavimas UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinkle. Galimybė plėsti žinias apie save, savo šalį, pasaulį, tapti visaverte naujų perspektyvų pasaulio dalimi – tokias galimybes progimnazijos bendruomenė mato dalyvaudama šioje veikloje. Minėdami svarbias datas, tyrinėdami aktualias problemas mokiniai turi galimybę rinkti žinias ir taip gilintis į minėtino įvykio istoriją ir svarbą, perteikdami šias žinias supažindina visą bendruomenę, įtraukia ją į pažinimo ir medžiagos ruošimo procesą. Bendradarbiaudami su kitomis mokyklomis jie gerina gebėjimą komunikuoti, ieškoti sprendimų, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti. Neabejotinai tai yra svarbūs įgūdžiai, būtini mokiniams ir jų ateities sėkmei. Tad dalyvavimas šioje veikloje suteikia galimybę augti, tobulėti, pažinti ir ieškoti švaresnio, taikesnio gyvenimo būdų ne tik savo mieste, savo šalyje, bet ir pasaulyje.

Dainavos progimnazija ugdo vaikus, kurie ateityje priims sprendimus dėl savo šalies ir pasaulio ateities. Jiems turi būti natūraliai suvokiamas pasaulis be smurto, patyčių, neapykantos, diskriminacijos. Jiems natūraliai turi būti priimtinas pasaulis, kuriame gerbiamas kiekvienas žmogus ir jo teisės nepaisant tautybės, odos spalvos, tikėjimo ir lyties. Jie turi matyti pasaulį, kuriame kiekvienas žmogus turi teisę būti savimi. Be abejo, toks žmogus suvokia ir sporto, ekologijos, sveiko gyvenimo būtinybę ir naudą. Taigi Dainavos progimnazijos pasirinktos sritys nenutolsta nuo to, kas yra skiepijama vaikams kiekvieną dieną. Nors įvertinti atliekamų veiklų naudingumą kažkokiais matavimo vienetais yra neįmanoma, gal net ne visada tai aiškiai įvardijama, tačiau neabejotinai visas formalus ugdymas ir neformalios veiklos formuoja asmenybę, kuriai progimnazija tiesiog padeda augti.

Planuodama naujas veiklas Dainavos progimnazijos bendruomenė nekantriai laukia bendradarbiavimo su naujomis mokyklomis ir visais, kurie tik nori prisijungti prie šios prasmingos veiklos.

                         Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė,

Auksė Urbonienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui,

                          UNESCO veiklų progimnazijoje koordinatorė

Additional information