BŪRELIO SUDĖTIS  2018 – 2019 m. m.

 
 

Pavardė, vardas

Pareigos

Violeta Keidošienė

Pirmininkė

Vida Stepučinskienė

Pirmininkės pavaduotoja

Ilona Šeškuvienė

Sekretorė

Aldona Kerzienė

Narė

Birutė Babinskienė

Narė

Nijolė Butėnienė

Narė

Jūratė Paunksnienė

Narė

Elytė Urbutytė

Narė

Ona Kazakevičienė

Narė

Palmyra Švaikauskienė

Narė

Alė Spiridonovienė

Narė

 
 

NUOSTATAI

 

Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio veiklos planas

 

 

Additional information