BŪRELIO SUDĖTIS  2018 – 2019 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Lina Kostiukovienė

Pirmininkė

Sigitas Nefas

Pirmininkės pavaduotojas

Birutė Čiegienė

Sekretorė

Lina Baliukevičienė

Narė

Lauras Bartninkas

Narys

Juozapas Blauzdžiūnas

Narys

Vinanta Gulbinienė

Narė

Viktorija Jucytė

Narė

Jurgita  Karkauskienė

Narė

Edita Morkūnienė

Narė

Rasa Pranevičienė

Narė

 
 

NUOSTATAI

 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio nuostatai 

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas

 

Additional information