BŪRELIO SUDĖTIS  2018 – 2019 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Birutė Maciulevičienė

Pirmininkė

Adelė Šarkienė

Pirmininko pavaduotoja

Birutė Damijonaitienė

Sekretorė

Marytė Ališauskienė

Narė

Gitana Barauskė

Narė

Rita Janavičienė

Narė

Rita Juočienė

Narė

Erika Narvydienė

Narė

Česė Rimkūnaitė

Narė

Jolita Ryzgelienė

Narė

Nomedas Špilkovas

Narys

 
 

NUOSTATAI

 

Chemijos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

 

Chemijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas

 

 

Additional information