Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus 
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

   

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Regina Lekauskienė  

Pirmininkė

Kauno Tado Ivanausko progimnazija,

mokytoja metodininkė

Albertas Juškauskas  

Pirmininkės pavaduotojas

Kauno jėzuitų gimnazija,

mokytojas ekspertas

Laima Dauskurtienė  

Sekretorė

Kauno Palemono gimnazija

mokytoja metodininkė

Robertas Andriuška  

Narys

KTU Inžinerijos licėjus,

mokytojas metodininkas

Aldona Markvaldienė  

Narė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,

mokytojas ekspertas

Rimantas Kekys  

Narys

Kauno Jono Jablonskio gimnazija,

mokytojas ekspertas

Rimvydas Ambrulis  

Narys

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

mokytojas metodininkas

Vidmantas Zakarauskas

Narys

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija,

technologijų mokytojas metodininkas

Asta Čibirienė  

Narė

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

   

Additional information