Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

  

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Birutė Ulanavičienė

Pirmininkė

Kauno Milikonių progimnazija,

mokytoja metodininkė

Rasa Jazerskienė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

Bernardo Brazdžionio mokykla,

mokytoja metodininkė

Vida Gigienė

Sekretorė

VDU „Atžalyno“ progimnazija,

mokytoja metodininkė

Aidas Augustis

Narys

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,

mokytojas ekspertas

Rasa Bakienė

Narė

Kauno Simono Daukanto progimnazija,

mokytoja metodininkė

Rasa Kivilienė

Narė

Kauno Palemono gimnazija,

mokytoja metodininkė

Rasa Klingaitė

Narė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,

dailės mokytoja ekspertė

Dalytė Mockienė

Narė

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla,

mokytoja metodininkė

Jurgita Stravinskienė

Narė

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Reda Stulpinienė

Narė

Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras,

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija,

mokytoja metodininkė

Nijolė Kadziauskienė

Narė

Kauno Antano Smetonos gimnazija,

mokytoja metodininkė

 
 
 
 

 

 

VEIKLOS PLANAS

 Dailės mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 

 

PARODOS IR KITI RENGINIAI

 

2020

 

2019


 

METODINĖ MEDŽIAGA

2020

Metodinė valanda-diskusija „Dailės – technologijų pamokos pradinėse klasėse“


2019
 

  • Integruota 7 klasės dailės ir lietuvių kalbos pamoka „Haiku kūrimas ir iliustravimas“(siųsti)

  • Dailės pamoka 7 klasėje „Vizualinės idėjos praeities ir dabarties dailės kūriniuose“. (siųsti)
  • Konferencija„Kurk – piešk, skaityk, rašyk, kalbėk!“ (siųsti)
  • Keturių dailės pamokų ciklas 9 klasėje „Optinis menas (Opartas) lietuvių liaudies tekstilės raštuose“. (4 dokumentai):

Optinis menas (Opartas) lietuvių liaudies tekstilės raštuose (siųsti)
Priedas Nr.1  (siųsti)
Priedas Nr.2  (siųsti)
Priedas Nr.3  (siųsti)

  • Dailės pamoka 5 klasėje „Ženklas ir simbolis“ (siųsti)
  • Seminaras „Dailės terapijos metodikos. Praktinės pritaikymo galimybės dailės pamokose ir meninėje neformaliojo ugdymo veikloje"  (siųsti)
  • Dailės pamokos taisyklės (siųsti)
  • Dailės pasiekimų vertinimo kriterijai (siųsti)

 

Additional information