BŪRELIO SUDĖTIS  2018 – 2019 m. m.


Vardas, pavardė

Pareigos

Birutė Ulanavičienė

Pirmininkė

Rasa Jazerskienė

Pirmininkės pavaduotoja

Vida Gigienė

Sekretorė

Aidas Augustis

Narys

Rasa Bakienė

Narė

Rasa Kivilienė

Narė

Rasa Klingaitė

Narė

Dalytė Mockienė

Narė

Jurgita Stravinskienė

Narė

Reda Stulpinienė

Narė

Nijolė Kadziauskienė

Narė

 
 

 

 

VEIKLOS PLANAS

 Dailės mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 

 

PARODOS

Kauno ugdymo įstaigų mokinių plenero darbų paroda (nuoroda)


 

METODINĖ MEDŽIAGA

 

  • Integruota 7 klasės dailės ir lietuvių kalbos pamoka „Haiku kūrimas ir iliustravimas“(siųsti)

  • Dailės pamoka 7 klasėje „Vizualinės idėjos praeities ir dabarties dailės kūriniuose“. (siųsti)
  • Konferencija„Kurk – piešk, skaityk, rašyk, kalbėk!“ (siųsti)
  • Keturių dailės pamokų ciklas 9 klasėje „Optinis menas (Opartas) lietuvių liaudies tekstilės raštuose“. (4 dokumentai):

Optinis menas (Opartas) lietuvių liaudies tekstilės raštuose (siųsti)
Priedas Nr.1  (siųsti)
Priedas Nr.2  (siųsti)
Priedas Nr.3  (siųsti)

  • Dailės pamoka 5 klasėje „Ženklas ir simbolis“ (siųsti)
  • Seminaras „Dailės terapijos metodikos. Praktinės pritaikymo galimybės dailės pamokose ir meninėje neformaliojo ugdymo veikloje"  (siųsti)
  • Dailės pamokos taisyklės (siųsti)
  • Dailės pasiekimų vertinimo kriterijai (siųsti)

 

Additional information