Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Eglė Valantinienė

Pirmininkė

Kauno 1-oji muzikos mokykla,

mokytoja ekspertė

Sandra Mikušauskienė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno 1-oji muzikos mokykla,

mokytoja metodininkė

Edita Matulionienė

Sekretorė

Kauno 1-oji muzikos mokykla,

mokytoja ekspertė

Jurga Senkutė

Narė

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla,

mokytoja ekspertė

Daina Marija Marcinkevičiūtė

Narė

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla,

mokytoja ekspertė

Marius Laurynaitis

Narys

Kauno 1-oji muzikos mokykla,

mokytojas metodininkas

Evaldas Liutkauskas

Narys

Kauno 1-oji muzikos mokykla,

mokytojas metodininkas

Violeta Jucevičienė

Narė

Kauno 1-oji muzikos mokykla,

mokytoja metodininkė

Agnė Kulikauskienė

Narė

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla, „Varpelis“,
vyr. mokytoja

Gražina Dainauskienė

Narė

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla,

mokytoja ekspertė

Jolanta Pienauskienė

Narė

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Ingrida Tarvydienė

Narė

Kauno sakralinės muzikos mokykla,

mokytoja metodininkė

 
 
 
 

Additional information