Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija

Aida Žalimienė

Pirmininkė

Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“,
auklėtoja ekspertė

Giedrė Ramunė Pečiulienė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytoja ekspertė

Rasa Vanda Šukienė

Sekretorė

Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytoja metodininkė

Alvija Freidgeim

Narė

Kauno „Šilo“ pradinės mokykla,
vyresnioji mokytoja

Vaida Kasparavičienė

Narė

Kauno tautinės kultūros centras,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilius Marma

Narys

Kauno muzikos klubas „Bandonija“,

mokytojas

Andrius Morkūnas

Narys

Kauno „Vyturio“ gimnazija,

mokytojas metodininkas

Laimutė Stasė Proškutė

Narė

Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytoja metodininkė

Birutė Viršilaitė

Narė

VDU „Atžalyno“ progimnazija,
mokytoja ekspertė

 

Additional information