Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 

Vardas, Pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija

Violeta Belevičiūtė

Pirmininkė

Kauno „Vyturio“ gimnazija,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

mokytoja metodininkė

Giedrė Druskienė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno LSMU gimnazija,
mokytoja ekspertė

Jolanta Bernotaitienė

Sekretorė

Kauno Tado Ivanausko progimnazija,
mokytoja metodininkė

Tomas Asakavičius

Narys

Kauno šv. Kazimiero progimnazija, 
mokytojas

Rita Beitnaraitė

Narė

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, 
mokytoja metodininkė

Jurga Daubarienė

Narė

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
mokytoja metodininkė

Aušra Paliukaitienė

Narė

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 
vyr. mokytoja

 

 

NUOSTATAI

 

 Bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS


Bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

Vertingos patirties sklaidos vaizdo konferencija „Nuotolinio ugdymo galimybės muzikos pamokose“

 

 

Additional information