Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-459
  

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija

Jolanta Vengalienė

Pirmininkė

Kauno Dainavos progimnazija,
mokytoja ekspertė

Larisa Bukinienė 

Pirmininko pavaduotoja

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis,
mokytoja metodininkė,

Violeta Mickevičienė 

Sekretorė

Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla,

mokytoja metodininkė

Lina Jurevičienė 

Narė

Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

mokytoja metodininkė

Dalė Mikalauskienė 

Narė

Kauno Vyturio gimnazija,

mokytoja metodininkė

 Dalia Sutkaitienė 

Narė

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla,

mokytoja metodininkė

Jūratė Skerstonienė 

Narė

Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

mokytoja metodininkė

Loreta Drūlienė

Narė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,

mokytoja metodininkė

 

Additional information