Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2019 – 2020 m. m.

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Laima Kanienė

Pirmininkė

Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“,

direktorė

Jūratė Tatolytė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kristina Gadliauskienė

Sekretorė

Kauno ankstyvojo ugdymo mokykla „Eureka“,

vadovė

Lijana Vadopalienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Regina Beinorienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“

direktorė

Daiva Statkevičienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“,

kūno kultūros mokytoja ekspertė

Sandra Virbašienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“,

mokytoja ekspertė

Rasa Šniaukienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“,

direktorė

Laima Alšauskienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Jankauskienė

Narė

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“,

auklėtoja ekspertė

Rita Tumosienė

Narė

Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“,

muzikos mokytoja metodininkė

 
  
 

NUOSTATAI

 
 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 


VEIKLOS PLANAS

 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio veiklos planas

 

Additional information