Nuotoliniai mokymai
Mokytojams, pagalbos specialistams

Data

Valanda

Tipas

Pavadinimas

Registracijos nuoroda

2020-06-01
(1, 4, 8, 11)

15 val.

Seminaras

Praktiniai mokymai „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ 1 dalis (16 val.). Mokymų programa „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ (40 val.).

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-01

14 val.

Metodinis renginys

Metodinis renginys „Kas gina vaiką?“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-01
(1-30)

-

Konsultacija

Nuotolinės konsultacijos socialiniams pedagogams GOOGLE platformoje.

 

Daugiau informacijos...

Informacija tel.
8 618 84289

2020-06-03

10 val.

Metodinis renginys

Metodinė valanda „Nuotolinis ugdymas styginiais instrumentais“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-03

13 val.

Metodinis renginys

Gerosios patirties sklaida „Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės pamokos instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-03
(3, 5, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30)

14 val.,
15 val.

Kursai

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Pedagogika – birželio 3, 5, 10, 29, 30 d. 14 val.
Psichologija – birželio 12, 22, 23, 25, 26 d. 14 val.
Didaktika – birželio 15, 16, 17, 18, 19 d. 15 val.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-04

15 val.

Metodinis renginys

Gerosios patirties sklaida „Vertinimas ir įsivertinimas, naudojant virtualias mokymo(si) aplinkas. Kauno Palemono gimnazijos patirtis“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-05

14 val.

Seminaras

„Mitybos mokslas – imuniteto stiprinimo strategijos“ (6 val.).
Mokymų programa „Mokinių sveikatingumo ugdymas: mityba ir fizinis krūvis, mokslo naujovės“ (40 val.).

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-08
(8, 9, 11)

14 val.

Kursai

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).

 

 Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-08

14 val.

Metodinė valanda

Metodinė valanda „Nuotolinė prancūzų kalbos pamoka – iššūkiai ir galimybės“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-08

15 val.

Paskaita

„Matematikos mokymo (si) privalumai ir trūkumai nuotolinėse matematikos pamokose“ (2 val.). Mokymų programa „Matematikos mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.).

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-09
(9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29)

2020-06-09 13 val.;
2020-06-10 13 val;
2020-06-11 15 val.;
2020-06-12 14 val.;
2020-06-16 15 val.;
2020-06-17 13 val.;
2020-06-18 13 val.;
2020-06-22 13val.;
2020-06-23 13 val.;
2020-06-25 14 val.;
2020-06-29 12 val.

Seminaras

„Mokytojo padėjėjo profesines veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.).

 

 

 


Daugiau informacijos...
 

ČIA

2020-06-09

11 val.

Paskaita

„Kelyje į Eldorado“ (Henrikui Nagiui – 100, Henrikui Radauskui – 110. Poetinė impresija).

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-09

13 val.

Seminaras

„Žmogaus elgesio ir savijautos schemos, režimai ir šablonai. Kaip panaudoti šiuolaikinės schemų terapijos pasiekimus pedagoginėje praktikoje santykyje su mokiniais, kolegomis ir savimi?“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-09
(9, 12)

14 val.

Seminaras

„Tėvų pedagoginis švietimas - veiksmingo bendradarbiavimo pagrindas“ (8 val.). Mokymų programa „Mokyklų bendruomenės bendradarbiavimo raiška kuriant palankią vaiko ugdymo(si) aplinką“ (40 val.).

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-09

15 val.

Metodinis renginys

Metodinė valanda „Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo patirtis. Praktiniai nuotolinio mokymo pavyzdžiai“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-09

15 val.

Metodinė valanda

Metodinė valanda „Nauja patirtis nuotoliniu būdu vedant rusų kalbos pamokas“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-10

12 val.

Konsultacija

Nuotolinė konsultacija pradinio ugdymo mokytojams dėl informacinio ugdymo pradinėje mokykloje.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-10
(10, 12, 16, 18)

13 val.

Kursai

„Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-10

13 val.

Paskaita

„Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį intelektą?“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-10

13 val.

Konsultacija

„Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas virtualioje aplinkoje“.

 

Daugiau informacijos...

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2020-06-10 14 val. Metodinis renginys

Popierius ir pieštukas psichologo darbe: praktinis užsiėmimas „Galaktika“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-10

15 val.

Metodinė valanda

Metodinė valanda-patirties sklaida „Lietuvių kalbos ir literatūros projektinio darbo kryptys ir galimybės mokant nuotoliniu būdu“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-10

15 val.

Konferencija

Istorijos mokytojų gerosios patirties vaizdo konferencija „Kaip sekėsi įgyvendinti istorijos ugdymo turinį nuotoliniu būdu“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-11

10 val.

Respublikinė konferencija

Respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Informatika pradiniame ugdyme”.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-11

11 val.

Metodinis renginys

„Vaikų saugumo užtikrinimas atnaujinus ugdymo procesą ikimokyklinėje įstaigoje“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-11

13 val.

Seminaras

„Kūrybiškos STEAM veiklos ankstyvajame ugdyme“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-11
(11, 15)

15.15 val.

Seminaras

„Aš galiu prisijaukinti IKT įrankius, o Tu?“ (12 val.).

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-11

15.30 val.

Paskaita

„Gamtos mokslų mokymas(is) 5-8 klasėse: žinios, gebėjimai ir kompetencijų ugdymas“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-12

14 val.

Seminaras

Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-12

15 val.

Konsultacija

Nuotolinė konsultacija dėl tarptautinio projekto „eTwinning tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (eTwinning international Project for Schools and VDU „The World Universities to Schools“) veiklų 2020/2021 metais.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-15

11 val.

Metodinis renginys

Gerosios patirties sklaida „Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos patirtis įgyvendinant Erasmus+ projektą Nr. 2018-1-LT01-KA101-046732 „Gabių mokinių ugdymo programos plėtra ir modernizavimas“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-15

13 val.

Seminaras

„Vaikų, turinčių skaitymo ir rašymo sutrikimų, ugdymas“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-15

14.30 val.

Seminaras

„Europos paveldo objektai Kaune. Modernizmas ir tautiškumas architektūros pavelde“ (6 val.). Mokymų programa „Neformaliojo švietimo mokytojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas, siekiant ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimą“ (40 val.).

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-15
(15, 18, 22)

15 val.

Seminaras

Praktiniai mokymai „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ 2 dalis (12 val.). Mokymų programa „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ (40 val.).

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-16

11 val.

Metodinis renginys

Metodinė valanda „Ką reikėtų žinoti Vaiko gerovės komisijos nariams, ginant vaiko interesus?“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-16

11 val.

Metodinis renginys

Metodinė valanda-patirties sklaida „Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-16
(16,17)

14 val.

Seminaras

„Būti atvira širdimi. Aktyviai stebėti save“ (8 val.). 
Mokymų programa „Pagalba mokytojui, siekiant jo profesinės gerovės“ (40 val.).  

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-16

14 val.

Metodinis rengys

Metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis mokymas. Ekonomikos ir verslumo ugdymas“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-17

13 val.

Paskaita

„Socialinis-emocinis intelektas: kaip savo, komandos ir klientų emocijas paversti kuriančia jėga?“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-17

14 val.

Seminaras

„Kaip dirbti kitaip atnaujinus ugdymo procesą“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-17

14 val.

Metodinis rengys

Metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis ugdymas anglų kalbos pamokose pradinėse klasėse“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-17

14.30 val.

Seminaras

„Emocijų ir jausmų pažinimas bei valdymas dailės terapijos metodais“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-17

15 val.

Konsultacija

„Dėl etatinio darbo apmokėjimo pakeitimų nuo rugsėjo 1 d.“.

 

Daugiau informacijos...

ČIA

2020-06-18

11 val.

Metodinis renginys

Gerosios patirties sklaida „Gera mokykla. Iššūkiai ir galimybės“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-18

14 val.

Paskaita

Antikorupcinio švietimo nemokama metodinės pagalbos paskaita „Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“.

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

2020-06-18

15 val.

Konsultacija

„Nuotolinių pamokų planavimas ir organizavimas“.

 

Daugiau informacijos... 

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2020-06-19

13 val.

Seminaras

„Sinchroninių ir asinchroninių nuotolinio mokymo(si) užduočių rengimas bei pateikimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje naudojant Google Apps ir Microsoft Office įrankius" (8 val.). Mokymų programa „Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.).

 

Daugiau informacijos... 

ČIA

 

 

Additional information