Antikorupcinių švietimo renginių planai

 

 

Teisės aktai

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės  Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.

 

 

Aktualios nuorodos

 

 

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-04-18

Additional information