Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-459

 

BŪRELIO SUDĖTIS  2018 – 2019 m. m.

 
 

Vardas, pavardė

Pareigos

Ugdymo įstaiga,

kvalifikacinė kategorija

Daiva Brukienė

Pirmininkė

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, mokytoja ekspertė

Jūratė Zybartienė

Pirmininkės pavaduotoja

Kauno Jono Jablonskio gimnazija,

mokytoja ekspertė

Dovilė Spudienė

Sekretorė

LSMU gimnazija,

mokytoja ekspertė

Rūta Rudzenskaitė

Narė

Kauno „Aušros“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Ramunė Balčiuvienė

Narė

Kauno universitetinė Maironio gimnazija,

mokytoja metodininkė

Romualda Liutkuvienė

Narė

Šančių mokykla-daugiafunkcis centras

mokytoja ekspertė

Jurgita Sūnelaitienė

Narė

Kauno „Varpo“ gimnazija,

mokytoja metodininkė

Virginija Juodsnukienė

Narė

Kauno Antano Smetonos gimnazija,

mokytoja metodininkė

Inga Vedegienė

Narė

Kauno Antano Smetonos gimnazija,

mokytoja metodininkė

 
 
 

NUOSTATAI

 

  Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS


Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

Virtuali metodinė valanda „Naudingi įrankiai užimtiems mokytojams“ (Helpful Tools for Busy Teachers)

Additional information