2020 metų birželio mėnesio pažymos

 

 

Išrašymo data

Renginio data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

2020-06-19 2020-06-16

 

Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje-diskusijoje „Nuotolinis mokymas. Ekonomikos ir verslumo ugdymas“

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-19 2020-06-17

 

Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje-diskusijoje „Nuotolinis ugdymas anglų kalbos pamokose pradinėse klasėse“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-17 2020-06-10

 

Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotolinėje metodinėje valandoje „Lietuvių kalbosir literatūros projektinio darbo kryptys ir galimybės mokant nuotoliniu būdu.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-17 2020-06-09

 

Dėl dalyvavimo metodinėje valandojeNuotolinio ugdymo proceso organizavimo patirtis. Praktiniai nuotolinio mokymo pavyzdžiai.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-15 2020-06-09

 

Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotolinėje metodinėje valandoje „Nauja patirtis nuotoliniu būdu vedant rusų kalbos pamokas“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-17 2020-06-16 

  

Dėl dalyvavimo patirties sklaidos metodinėje valandoje „ Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“.

  

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-15 2020-06-11

 

Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Informatika pradiniame ugdyme“.

  

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-16 2020-06-03

 

Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Nuotolinis ugdymas styginiais instrumentais“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-16 Nuo 2020-05-04 iki 2020-05-20

 

Dėl mokytojų, parengusių mokinius tapybos, grafikos ir fotografijos projektui plenerui „Sustabdyta akimirka. Žvilgsnis į pavasarį.“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-16 2020-06-11

 

Dėl paskaitos „Gamtos mokslų mokymas(is) 5-8 klasėse: žinios, gebėjimai ir kompetencijų ugdymas“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-16 2020-06-15

 

Dėl gerosios patirties sklaidos renginio „Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos patirtis įgyvendinant Erasmus+ projektą Nr. 2018-1-LT01-KA101-046732 „Gabių mokinių ugdymo programos plėtra ir modernizavimas.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-15 2020-06-08

 

Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotolinėje metodinėje valandoje „Nuotolinė prancūzų kalbos pamoka – iššūkiai ir galimybės“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-11 2020-06-09

 

 Dėl dalyvavimo paskaitoje „Kelyje į Eldorado“ (Henrikui Nagiui – 100, Henrikui Radauskui – 110. Poetinė impresija).

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-09 2020-06-08

 

Dėl paskaitos „Matematikos mokymo(si) privalumai ir trūkumai nuotolinėse matematikos pamokose“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-05 2020-06-04

 

 Dėl pranešimų gerosios patirties sklaidos renginyje „Vertinimas ir įsivertinimas, naudojant virtualias mokymo(si) aplinkas. Kauno Palemono gimnazijos patirtis".

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-05 2020-06-04

 

 Dėl dalyvavimo gerosios patirties sklaidos renginyje „Vertinimas ir įsivertinimas, naudojant virtualias mokymo(si) aplinkas. Kauno Palemono gimnazijos patirtis".

Virtuali aplinka atsisiųsti