2020 metai

 

I KETVIRTIS
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
I ketvirtis Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis
I ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

 

 

2019 metai

 

IV KETVIRTIS
2019 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
IV ketvirtis pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2019m. gruodžio 31 d. duomenis


III KETVIRTIS
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
III ketvirtis Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
III ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenisII KETVIRTIS
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
II ketvirtis Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
II ketvirtis Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
II ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis


I KETVIRTIS
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
I ketvirtis Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
I ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

 

2018 metai


IV KETVIRTIS
2018 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
IV ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. groudžio 31 d. duomenis


III KETVIRTIS
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
III ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 31 d. duomenis
III ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 31 d. duomenis


II KETVIRTIS
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
II ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
II ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis


I KETVIRTIS
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
I ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
I ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

 

2017 metai


IV KETVIRTIS
2017 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
IV ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
IV ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis


III KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 2017 m. rugsejo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis


II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis


I KETVIRTIS
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

 

2016 metai

 
IV KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 2
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 1
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumų likučiai
Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31 d. duomenis
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 2
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 1


II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 birželio 30 d. duomenis


I KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 kovo  31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 kovo 31 d. duomenis2015 metai 


IV KETVIRTIS
Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas_aiškinamajame rašte 1
Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas_aiškinamajame rašte
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie per vienerius metus gautas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Informacija apie isipareigojimų dalį
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Ilgalaikis materialusis turtas
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Finansavimo sumos pagal šaltinį
DU ir Soc draudimo sąnaudos
Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų
Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita 2015 gruodžio 31d.duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio 31d.duomenis


III KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30d. duomenis


II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 20154m. birželio 30 d. duomenis


I KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015m. kovo 31 d. duomenis2014 metai 


IV KETVIRTIS

Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis


III KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30d. duomenis


II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014m. birželio 30 d. duomenis


I KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014m. kovo 31 d. duomenis2013 metai

 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013m. gruodžio 31d. duomenis

 

 

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-08-22

Additional information