2018 metai

IV KETVIRTIS
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.01.001 programa)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.02.013 programa)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7101)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos 7202)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7109)
IV ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


III KETVIRTIS

III ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
III ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 


II KETVIRTIS

II ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
II ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


I KETVIRTIS

I ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
I ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

 

2017 metai


IV KETVIRTIS

IV ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)

IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)

IV ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 


III KETVIRTIS

III ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajajmų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita

III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)

III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)

III ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


II KETVIRTIS 

II ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajajmų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita

II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)

II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)

II ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


I KETVIRTIS

I ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajajmų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita

I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)

I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)

I ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

 

2016 metai


II KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_(Biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. (Viešųjų paslaugų teikimo progr.)

Ataskaita (Spec. lėšos)

Moketinų ir gautinų sumų ataskaita


I KETVIRTIS

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiramų progamoms finansuoti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (Viešųjų paslaugų teikimo programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita) 

 

2015 metai 


III KETVIRTIS

Forma 1, III ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)

Forma Nr.2 III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ( biudžeto lėšos)

Forma Nr.2 III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ( spec. lėšos)

Forma Nr.4 III ketvirtis (spec.lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr. 4 III ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr. 4 III ketvirtis sumine Mokėtinų gautinų sumų ataskaita


II KETVIRTIS

Forma 1, II ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)

Forma Nr.2 II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos)

Forma Nr.2 II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec.lėšos)

Forma Nr.4 II ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 II ketvirtis (spec.lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 II ketvirtis suminė Mokėtinų gautinų sumų ataskaita


I KETVIRTIS

Forma 1, I ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)

Forma Nr.2 I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos)

Forma Nr.4 I ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 I ketvirtis (spec. lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 I ketvirtis suminė Mokėtinų gautinų sumų ataskaitaBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita spec.1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 

 

 

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-08-22

2019 m. IV ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
IV ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

IV ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (savivald. biudžetas)
IV ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.02.013 programa)
IV ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7101)
IV ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7109)
IV ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7201)
IV ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7202) 

 

III KETVIRTIS
III ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
III ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

III ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (biudžetas)
III ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.02.013 programa)
III ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7101)
III ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7109)
III ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7201)
III ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7202)II KETVIRTIS
II ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
II ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (biudžetas)
II ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.02.013 programa)
II ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7101)
II ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7109)
II ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7201)
II ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7202)I KETVIRTIS
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.02.013 programa)
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos 7202)

 

2018 metai

IV KETVIRTIS
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.01.001 programa)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.02.013 programa)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7101)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos 7202)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7109)
IV ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


III KETVIRTIS

III ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
III ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 


II KETVIRTIS

II ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
II ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


I KETVIRTIS

I ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
I ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

 

2017 metai


IV KETVIRTIS

IV ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)

IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)

IV ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 


III KETVIRTIS

III ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajajmų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita

III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)

III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)

III ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


II KETVIRTIS 

II ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajajmų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita

II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)

II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)

II ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


I KETVIRTIS

I ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajajmų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita

I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)

I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)

I ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

 

2016 metai


II KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_(Biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. (Viešųjų paslaugų teikimo progr.)

Ataskaita (Spec. lėšos)

Moketinų ir gautinų sumų ataskaita


I KETVIRTIS

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiramų progamoms finansuoti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (Viešųjų paslaugų teikimo programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita) 

 

2015 metai 


III KETVIRTIS

Forma 1, III ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)

Forma Nr.2 III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ( biudžeto lėšos)

Forma Nr.2 III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ( spec. lėšos)

Forma Nr.4 III ketvirtis (spec.lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr. 4 III ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr. 4 III ketvirtis sumine Mokėtinų gautinų sumų ataskaita


II KETVIRTIS

Forma 1, II ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)

Forma Nr.2 II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos)

Forma Nr.2 II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec.lėšos)

Forma Nr.4 II ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 II ketvirtis (spec.lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 II ketvirtis suminė Mokėtinų gautinų sumų ataskaita


I KETVIRTIS

Forma 1, I ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)

Forma Nr.2 I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos)

Forma Nr.4 I ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 I ketvirtis (spec. lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 I ketvirtis suminė Mokėtinų gautinų sumų ataskaitaBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita spec.1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 

 

 

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-08-22

Additional information