Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse „Lektorių paslaugų pirkimas“. Informacija apie pirkimą skelbiama https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-694863 ir CVP IS.


Pasiūlymų teikimo terminas: 2019 m. spalio 31 d. 10 val.

Supaparastinto atviro konkurso sąlygos:

Konkurso sąlygos

Priedas nr. 1

Priedas nr. 5

Priedas nr. 6

Additional information