Konkurso sąlygos 

 Pirkimo sąlygų 1 priedas 

 Pirkimo sąlygų 2 priedas

 Pirkimo sąlygų 3 priedas 

 Pirkimo sąlygų 4 priedas 

 Pirkimo sąlygų 5 priedas 

 Pirkimo sąlygų 6 priedas 

 Pirkimo sąlygų 7 priedas 

 Pirkimo sąlygų 8 priedas 

 Pirkimo sąlygų 9 priedas 

Supaprastinto atviro konkurso „Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 384847) laimėtojas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, atstovaujamas ūkio subjektų grupę – Kauno technologijos universitetą, Aleksandro Stulginskio universitetą, Lietuvos sporto universitetą, Mykolo Romerio universitetą, Vilniaus dailės akademiją, Vytauto Didžiojo universitetą, Vilniaus universitetą, veikiančią pagal 2018 m. birželio 15 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. BN18-147.

Additional information