Pataria anglų kalbos mokytojai

Vasario 3 d. Kauno m. anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio nariai pakvietė kolegas į metodinį gerosios patirties sklaidos renginį virtualioje aplinkoje „Praktiniai patarimai mokytojams ruošiant mokinius valstybiniam anglų kalbos egzaminui (kalbėjimui)“.

Renginį pradėjusi Kauno „Aušros“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rūta Rudzenskaitė priminė, jog anglų kalbos valstybinio egzamino kalbėjimo dalis susideda iš monologo ir dialogo. Mokytoja atkreipė dėmesį, kas svarbiausia ir ko turėtų vengti mokiniai, besiruošiantys  monologo užduočiai. Ji pabrėžė, kad pirmasis monologo klausimas būna lengvas, antrasis  atitinka B2.1, o trečiasis - B2.2 kalbos lygį. Todėl pirmąjį klausimą reikėtų aptarti trumpiau, neišsiplėsti, daugiau laiko pasilikti antrajam ir trečiajam klausimui, - sakė pedagogė. Rengiantis monologui labai svarbu  ne tik turinio atskleidimas, žodyno įvairovė, gramatinės ir leksinės struktūros, bet taip pat ir laiko planavimas.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Inga Vedegienė pristatė pagrindines rekomendacijas anglų k. kalbėjimo egzamino dalies, dialogo pasiruošimui. Mokytoja Inga aptarė egzamino struktūrą, laiką, užduočių tipų įvairovę ir strategijas.

Mokytojos ne tik pasidalino sukaupta patirtimi, bet ir diskutavo, atsakė į pateiktus klausimus. 

Rūta Rudzenskaitė, Kauno „Aušros“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė