Mūsų biblioteka papildyta naujomis knygomis (2020 m. gruodis.)

Asmenybės branda. Saviugdos priemonė, Jonas Ambrukaitis
Leidykla Lucilijus, 2020

Plėtojantis paauglių abstraktaus mąstymo gebėjimams, tobulėja jų socialinis sąmoningumas ir moraliniai sprendimai. Vis dažniau samprotaujama, kas yra etiška, teisinga, sąžininga. Paauglystėje kiekvienam svarbu įtvirtinti savęs supratimą – savąjį tapatumą. Šiame saviugdos leidinyje kalbama apie drąsą, patriotizmą, humanizmą, atsakomybę ir kitus svarbius asmenybės brandos aspektus, kurie labiausiai jaudina paauglystėje.

Devyniasdešimtųjų vaikai tampa tėvais, Veronika Urbonaitė-Barkauskienė
Leidykla Dvi tylos, 2020

Devyniasdešimtųjų vaikai – tai asmenys, kurie gimė per dvidešimtojo amžiaus paskutinius du dešimtmečius. Šie žmonės jau nuo jauno amžiaus gebėjo naudotis technologijomis, internetas jiems nebuvo egzotika, prieinama begalybė informacijos. Visa tai turėdami ir matydami kitus pavyzdžius, jie sau kelia nerealius lūkesčius, o kiekvieną nesėkmę reaguoja gerokai jautriau nei ankstesnės kartos...

Disleksijos archipelagas,  Reda Gedutienė
Klaipėdos universiteto leidykla, 2017

Disleksija yra sudėtingas, daugiaplanis sutrikusio mokymosi skaityti ir rašyti raidos atvejis. Lietuvoje disleksija yra vis dar „neištyrinėta“ mokslininkų žemė. Ši knyga – lyg orientyras nežinomoje teritorijoje tiems, kurie ieško atsakymų į klausimus, kodėl kai kuriems asmenims sunku išmokti taisyklingai ir sklandžiai perskaityti bei užrašyti žodžius, kaip atpažinti disleksija turinčius vaikus, paauglius ir suaugusiuosius, kokių sunkumų jie patiria ir kaip prisitaiko raštingumą vertinančioje visuomenėje, kokie jų stiprybės šaltiniai ir kas padeda jiems pasiekti sėkmę.

2 kilogramai patirties. Užduočių rinkinys. Socialinio emocinio ugdymo pratimai pamokoms, klasės valandėlėms, Justina Darulienė, Edita Usonienė
Leidykla Lucilijus, 2020

Šis leidinys yra pagalba ugdytojui dorinio ugdymo, psichologijos pamokose, klasių valandėlių ar kitos neformalios veiklos metu. Užduotys skirtos įvairaus amžiaus mokiniams – nuo pradinuko iki abituriento. Šiame užduočių rinkinyje rasite įtraukiančias istorijas, patarimus bei pratimus, kurie socialinį emocinį ugdymą padarys patrauklesnį jūsų ugdytiniams.

Duomenų bazės kūrimas. Nuo esybių-ryšių modelio iki duomenų įvedimo ir išvedimo formų, Autorių kolektyvas
KTU leidykla Technologija, 2019

Šiame leidinyje paaiškinta, kaip sukurti tam tikros dalykinės srities duomenų bazę ir ją naudojančią programų sistemą. Duomenų bazės ir formų sukūrimas iliustruotas konkrečiais pavyzdžiais. Naudodamiesi šiuo leidiniu studentai galės greičiau perprasti knygoje aprašytus įrankius (MagicDraw, MariaDB, PHPMyAdmin, PHP, EclipseIDE) ir sėkmingai atlikti praktines užduotis.

Emocijų ir jausmų paletė, Laima Paulauskienė
Leidykla Lucilijus, 2020

Ugdymo priemonė „Emocijų ir jausmų paletė“ skirta darbui su ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikais ir mokyklinio amžiaus vaikais. Ši priemonė naudinga ir dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą, kuriems viena iš sunkiausių užduočių – išmokti komunikuoti su bendraamžiais bei suaugusiaisiais. Mokydami pažinti emocijas ir jausmus, tobuliname vaikų emocinį raštingumą. Kuo labiau lavės vaikų emocinis raštingumas, tuo lengviau jie komunikuos socialinėje aplinkoje.

Emocinio raštingumo lavinimo pratybos, Kamila Golod
Leidykla Lucilijus, 2020

Pratybose pateiktos užduotys padeda ugdyti svarbias vaikų kompetencijas: komandinį darbą, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, kritinį mąstymą, empatiją. Būtent šių kompetencijų ugdymas padeda prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, siekti geresnių mokymosi rezultatų. Profesionaliai ir žaismingai paruoštos pratybos leis mokytojui sutaupyti laiko, ruošiantis pamokoms, kuriose kalbama apie emocijas, komandinį darbą, pasitikėjimą savimi, o mokiniui leis pasijusti įdomios kelionės dalyviu, nes pratybos sukurtos remiantis pasakojimo principu.

Filosofija vaikams ir multimodalus ugdymas. Metodinė priemonė, Jūratė Baranova, Lilija Duoblienė
Vilniaus universiteto leidykla, 2020

Šioje metodinėje priemonėje pristatomos Lietuvoje ir visame pasaulyje vyraujančios naujausios filosofijos ir filosofinės etikos mokymo mokyklose tendencijos. Nauja – multimodalaus ugdymo – perspektyva atveria į ugdymą įtraukiamų fotografijų, kino filmų ir kitų medijų bei garso galimybes. Leidinys – mokslinio projekto „Multimodalus ugdymas: filosofinės prielaidos ir problemos“ tyrimo praktinis pritaikymas. Skirta studentams, kurie ruošiasi tapti mokytojais, mokytojams, kurie ieško naujų mokymo metodų ir tėvams, kuriems įdomios filosofinio mąstymo ir multimodalaus ugdymo metodikos.

Finansinis raštingumas. Užduotys 7-8 kl., Vilija Dabrišienė
Leidykla Šviesa, 2020

Finansinio raštingumo gebėjimai apima ne tik bendruosius pažintinius procesus – informacijos paiešką, atranką, vertinimą, bet ir pagrindinius matematinio raštingumo įgūdžius: gebėjimą apskaičiuoti procentinę dalį, atlikti  pagrindines matematines operacijas. Be to, svarbūs ir kalbiniai įgūdžiai: gebėjimas skaityti ir suprasti instrukcijas, reklaminius tekstus ir sutartis.
Leidinio paskirtis – padėti ugdyti informuotą asmenį, turintį supratimą apie finansinius pasirinkimus ir jų pasekmes, gebantį racionaliai, atsakingai priimti sprendimus.
Leidinyje integruotai nagrinėjamos finansų, ekonomikos ir matematikos temos.

Ilgosios pertraukos užrašai. Mokyklinių renginių scenarijai, Rasa Praninskienė
Leidykla Žuvėdra, 2019

nygoje rasite patarimų, kaip sugalvoti idėją, temą renginiui, kaip paskirstyti vaidmenis. Rasite konkrečių renginių scenarijus, viktorinų pavyzdžius. Ši knyga taps idėjų sąsiuviniu būsimiems, nepakartojamiems, išskirtiniams renginiams, ir nesvarbu, ar jie būtų skirti vienai klasei ar kelioms, mokytojų auditorijai, mokinių tėveliams, buvusiems mokiniams.

Kompiuterių sandara. Procesoriaus ir atminties įrenginių veikimo pagrindai, Kęstutis Bartnykas
VGTU leidykla Technika, 2020

Šios knygos tikslas – išaiškinti bendrus principus ir terminus, taikomus kuriant skaitmenines technologijas ir skaitmeninius prietaisus, išmokyti jais naudotis sprendžiant tikrovėje kylančias problemas. Joje pateikiama medžiaga apie skaičiavimo sistemas ir kodus, komandų sistemos atributus, procesoriaus ir atminties įrenginių veikimo pagrindus. Aiškinama, kodėl aprašomieji dalykai buvo sukurti, įvardijami jų privalumai ir trūkumai, nurodomos taikymo sritys. Tuo stengiamasi lavinti kritinį mąstymą.

Kompiuterių tinklo ataka. Serija „Matematinis nuotykis“, Catherine Casey
Leidykla Šviesa, 2020

Knygelės užduotys ir galvosūkiai susiję su nuostabiuoju statistikos pasauliu, todėl reikės matematinių sugebėjimų įveikti užduotis.
Tavo mokyklos kompiuterių tinklas buvo užpultas, todėl dabar tik nuo tavęs priklauso, ar jis bus išgelbėtas!

Krutink pilkąsias ląsteles. Gudraus protmūšio knyga draugams, šeimoms ir atsiskyrėliams , Ignas Ligionis, Artūras Vyšniauskas.
Leidykla Alma littera, 2020

Knygoje rasite šimtą turų po dešimt klausimų – net tūkstantis klausimų įvairiomis, kartais netikėtomis, temomis. Leidinys tinka tiek vienišiams, kurie mėgsta smegenis sukti savo tempu, tiek šeimoms ar draugų grupėms. Autoriai  rekomenduoja ieškoti užuominų, užkoduotų pačiuose klausimuose bei diskutuoti su bendraminčiais.

Kultūros centrai: bendradarbiavimas, bendruomenių mobilizavimas ir edukacinės praktikos, Virginija Jurėnienė, Aistė Urbonienė
Vilniaus universiteto leidykla, 2018

Monografijoje analizuojamas kultūros centrų vaidmuo stiprinant tautinę kultūrą Lietuvoje, gilinamasi į neformaliojo mokymo(si) ypatumus siekiant identifikuoti edukacijos sampratą, kuria vadovaujasi kultūros centrų vadovai ir darbuotojai, atskleidžiamas jos vaidmuo kultūros centrų veiklos kontekste, atkreipiamas dėmesys į kultūros centrų darbuotojų, savanorių ir vartotojų motyvavimo veiksnius. Knyga naudinga studijuojantiesiems kultūros ir meno vadybą ir tiems, kuriems rūpi vietos bendruomenių plėtra.

Laimėtojai, Gediminas Navaitis
Išleido VšĮ studija Versus, 2019

Profesorius, dr. Gediminas Navaitis žinomas psichologijos specialistas, daugelio mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, 35 knygų lietuvių ir užsienio kalbomis autorius. Monografija „Laimėtojai“ skirta psichologinei ir socialinei loterijų laimėtojų situacijos analizei – azartinių lošimų istorijos ir dabarties apžvalgai.

Lietuvių tautosakos skrynelė vaikams, Sud. Rita Urbonienė, Audronė Buškuvienė
Leidykla Lucilijus, 2019

Knygelėje pateikiama praktinių idėjų, kaip nedidelės apimties tautosakos kūrinėlius galima įkomponuoti į žaismingas kūrybines kalbos užduotis, kurios padės vaikams mokytis taisyklingai tarti garsus, tobulinti gramatinius gebėjimus, perprasti dar negirdėtų žodžių skambesį, aktyvinti sakytinėje kalboje retesnių žodžių vartojimą. Taip pat jos skatins vaikus aiškiai dėstyti mintis, rišliai pasakoti, kurti ir t. t. Ši knygelė skirta ikimokyklinių įstaigų auklėtojams, pradinių klasių mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams.

Mano bosas – idiotas + Mano darbuotojai idiotai, Thomas Erikson
UAB Lectio divina, 2020

Daugelis darbuotojų jaučiasi nesuprasti savo vadovų. Atrodo, kad jie gali tik kritikuoti ir niekada nepastebi įdėtų pastangų. Ir atvirkščiai – bosas neretai galvoja, kad jo pavaldiniai tingūs ir nelinkę persistengti. Ne visada darbuotojas ir vadovas situaciją mato vienodai ir vien todėl kartais kyla nesusikalbėjimų. Panašias situacijas ir padės spręsti ši dviguba knyga „Mano bosas – idiotas: kaip dirbti su blogu vadovu?; Mano darbuotojai – idiotai: kaip vadovauti tiems, kurie suknisa viską?“.

Mano perskaitytų knygų žemėlapiai. Mokymosi mokytis kompetenciją ir mąstymo gebėjimus ugdanti priemonė 2–4 klasėms.
Spausdino AB Spauda, 2020

Vienas pagrindinių leidinio tikslų – suteikti vaikams įrankius, kurie padėtų jiems išmokti mokytis ir mąstyti savarankiškai, mokytis kaip aprašyti knygą, per dalijimąsi motyvuoti skaityti daugiau knygų. 
Parengta bendradarbiaujant su akredituotomis „Mąstymo mokyklos“ metodikos lektorėmis G.
Lečickiene ir J. Steponaitiene, psichologėmis dr. A. Kratavičiūte-Ališauskienei ir R. Kratavičiene.

Minios psichologija, Gustave Le Bon
Leidykla Vaga, 2019

Pirmą kartą lietuvių kalba išleidžiamas veikalas, kuris, anot šių laikų mokslininkų, negali būti griežtai priskirtas kuriai nors kategorijai, nes yra psichologinis, sociologinis, istorinis, filosofinis, politinis ir netgi literatūrinis kūrinys. Autoriaus įžvalgos apie minios fenomeną, jos galią bei destruktyvumą ir šiandien išlieka itin aktualios.

Misija talentai. Kaip pritraukti, atrinkti ir išlaikyti geriausius, Saulius Jovaišas, Valerija Buzėnienė
Leidykla Baltos lankos, 2020

„Kodėl vieni randa, o kiti – ne? Ką daro tie, kuriems pavyksta pritraukti ir teisingai atsirinkti darbuotojus? Kaip atrinktuosius tinkamai įvesti, kad jie ne tik efektyviai dirbtų, bet ir būtų įsitraukę, motyvuoti bei liktų įmonėje? Kaip išlaikyti tuos, kurių reikia visiems kitiems? Knygos autoriai bando atsakyti į šiuos ir kitus su personalo vadyba susijusius klausimus.

Mokausi kalbėti, Violeta Katinienė
Leidykla Vaga, 2020

Knygelėje pateikta medžiaga ir patarimai yra puiki priemonė, padėsianti prakalbinti nekalbantį vaiką, praturtinti jo žodyną.
Metodinė priemonė tinka ir suaugusiesiems, praradusiems kalbą po ligų ar traumų.

Nacionalinės etikos griuvėsiai, arba Kaip nužudyti valstybę jos intelektualų rankomis, Eglė Wittig-Marcinkevičiūtė
Kultūros barai, 2020

Nacionalinės etikos principų nesilaikymas rodo, kad lietuvių inteligencija nėra pilietinės nepriklausomybės kūrėja, nebuvo ji ir politinės nepriklausomybės atrama. Labai nedaug inteligentų šiuo atžvilgiu elgėsi ir elgiasi kitaip. Knygoje autorė analizuoja lietuvių inteligentijos laikyseną po Nepriklausomybės atkūrimo, išskirdama sovietinį reakcionizmą kaip svarbiausią tendenciją.

Naršymo metas, Anders Hansen
BALTO leidybos namai, 2020

Švedų psichiatras A. Hansen knygoje nagrinėja kaip pasikeitė žmogaus smegenys susidūrusios su skaitmeniniu pasauliu. Autorius teigia, kad per pastaruosius dešimt metų mūsų elgsena pakito labiau nei per visą žmonijos istoriją. Tą lėmė sparčiai besivystančios technologijos, kompiuterių, interneto ir mobiliųjų telefonų atsiradimas kasdieniame gyvenime. Kokių pasekmių žmonėms turės aktyvus technologijų naudojimas. Visi kol kas esame tik bandomieji triušiai. Tyrimai, nagrinėjantys skaitmeninio pasaulio poveikį smegenims, dar tik žengia pirmuosius žingsnius. Autorius dalinasi pirmosiomis įžvalgomis apie žmonių elgsenos pokyčius bei jų nulemtas pasekmes.

(Ne) tobulos paauglystės užrašai, Ramunė Murauskienė
Leidykla Alma littera, 2019

Paauglystė. Vieni šio vaikų raidos periodo paniškai bijo, kiti nerimauja, ar pajėgs susidoroti su laukiančiais iššūkiais. Psichologė ir švietimo specialistė Ramunė Murauskienė knygoje „(Ne)tobulos paauglystės užrašai“ siūlo neapykantą ir susierzinimą pakeisti dėmesingumu ir meile – galbūt taip pavyks susikalbėti su sparčius pokyčius išgyvenančiomis atžalomis? Ši knyga – tai kvietimas užaugti patiems suaugusiems. Juk mažus gali auginti tik dideli!

Pinigai ir kiti Gilučių šeimos reikalai, Simonas Urbonas, Jūratė Cvilikienė
Leidykla Baltos lankos, 2020

Drauge su vaikais skaitydami dešimt linksmų istorijų atpažinsite finansinius galvosūkius, į kuriuos atsakymų ieškote ir savo namuose: kada vaikas pasiruošęs mokytis finansinio raštingumo?
Kada ir kam jis arba ji turėtų pradėti taupyti? Kaip vaikas gali užsidirbti, už kokius darbus geriau niekada nemokėti ir kam turėtų išleisti savo santaupas? Kiek gimtadienių per mėnesį švęsti ir kaip valdyti šventėms bei pramogoms skirtą biudžetą?
Gilučių šeimos pasakojimuose ir finansų ekspertės patarimuose rasite atsakymų į šiuos ir kitus klausimus bei pamažu sukursite savo šeimos biudžeto taisykles, padėsiančias ugdyti finansiškai naudingus įpročius.
Rekomenduojama skaityti tėvams drauge su 5–10 m. amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokytojams su mokiniais.

Pradinukų abėcėlė tėvams ir mokytojams, Austėja Landsbergienė
Leidykla Dvi tylos, 2019

Šioje knygoje rasite arti šimto pradinukų tėvams ir mokytojams aktualių temų, pagardintų autentiškomis istorijomis iš pačios dr. A. Landsbergienės gyvenimo auginant savo vaikus. Iš savo šeimos atsinešusi įsitikinimą, kad mokomės ir turime mokytis visą gyvenimą, kad reikia kaupti patirtis, kuo daugiau keliauti, skaityti ir nuolat plėsti savo galimybių ribas, o svarbiausia – nepailsti svajoti, autorė viliasi, kad „Pradinukų abėcėlė“ bus pagalbininkas tėvams ir atsakys į bent keletą iš begalybės kylančių klausimų.

Prieraišusis žaidimas. Kaip spręsti vaikų elgesio problemas žaidžiant, juokiantis, ir užmezgant su jais ryšį, Aletha J. Solter
Žmogaus psichologijos studija, 2019

Leidinys padės išspręsti didžiąją dalį drausmės problemų, kurios kyla vaikams nuo gimimo iki dvylikos metų. Svarbiausia tai, kad psichologė skatina atsisakyti bausmių bei apdovanojimų sistemos ir siūlo įtraukti į auklėjimą specialius žaidimus, kurie padės puoselėti ryšį su vaiku. Psichologė Aletha Solterm pasirengusi padėti ir priminti, kad drausminti vaikus galima ne tik keliant balsą, baudžiant ar papirkinėjant pažadais. Ji siūlo pasitelkti prieraišiuosius žaidimus ir taip nesunkiai bei su gera nuotaika užmegzti bendradarbiavimą su vaikais.

Ramūs tėvai, geri brolių ir seserų santykiai. Kaip numalšinti kovas ir užauginti draugus visam gyvenimui, Laura Markham
Leidykla VAGA, 2020

Tai puikus praktinis vadovas, kuriame psichologė pateikia nesudėtingus, bet efektyvius patarimus, kaip nutraukti brolių ir seserų kovas bei ugdyti draugiškus jų tarpusavio santykius bei tuo pačiu neprarasti ryšio su tėvais. Autorė siūlo kurti gerus emocinius santykius su kiekvienu vaiku, skatina puoselėti meilės kultūrą šeimoje, dažniau juoktis ir mažiau kovoti. Taip pat mokyti vaikus konfliktų sprendimo įgūdžių, tam kad jie galėtų susitaikyti tarpusavyje ir gerbtų kitų poreikius.

Saulelė tekėjo. Tautosakos rinkinys, Sud. Jūratė Liudavičienė
Leidykla Lucilijus, 2019

Rinkinį „Saulelė tekėjo“ sudaro keturi skyriai: dainuojamoji, pasakojamoji, smulkioji ir mišrioji tautosaka. Dainuojamoji tautosaka suskirstyta į dainas, raudas. Pasakojamosios tautosakos skyrių sudaro pasakos, sakmės, legendos, padavimai, anekdotai. Platus smulkiosios tautosakos skyrius: jame yra mįslių, minklių, patarlių, priežodžių, skaičiuočių, garsų pamėgdžiojimų, tikėjimų, spėjimų, būrimų, žaidimų, erzinimų, greitakalbių. Mišriajai tautosakai priklauso pasakos su dainuojamaisiais intarpais – tai ketvirtasis rinkinio skyrius.
Šį rinkinį naudinga turėti kiekvienam pradinių klasių mokytojui, darželio auklėtojai, etnografinio būrelio vadovui, kad nereikėtų tautosakos žanrų apibrėžimų ar pavyzdžių ieškoti atskirose knygose, kai jų prireikia ruošiantis lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ar kitoms pamokoms bei renginiams, konkursams ir pan.

STEAM ugdymas: patarimai ir idėjos kaip ugdyti darželinuką, Ramunė Burškaitienė
Leidykla Šviesa, 2019

Ši knyga skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir 3–7 metų vaikų tėvams, kurie nori pažinti, prisijaukinti ir taikyti STEAM ugdymą.
Pristatoma „5 raidžių“ STEAM koncepcija, kuri padės pažinti kitokį kasdienį ikimokyklinį ugdymą(si). Knygoje rasite tiek praktinių, tiek teorinių pavyzdžių iliustracijų, kaip mums įprastą vaiko ugdymo(si) dieną paversti atradimų ir išradimų diena, kuri būtų kupina neišdildomų įspūdžių, savaiminio mokymosi, mokslinių išdaigų, pašėlusių inžinerinių darbelių ir kartu kuo  rimčiausios mokslinės veiklos, kokia tik gali užsiimti jaunasis mokslininkas, išradėjas, kūrėjas ar tiesiog vaikas!

Uždaryk duris iš kitos pusės. Gyvenimas su toksiškais žmonėmis, emocinis smurtas, aukos vaidmuo ir išgijimas, Daiva Babilevičienė
Leidykla Alma littera, 2019

Laikas išsiaiškinti ir suprasti, kodėl nemylime savęs? Kodėl tapome aukomis ir kas aukas sieja? Kuo jos panašios? Ir kaip užbaigti tai, kas skaudina? Tik tai padarius, bus įmanoma pakilti naujam gyvenimui. Kaip išsigydyti šias nematomas žaizdas ir randus? Pirmas žingsnis tvirtos savivertės link – savianalizė, antrasis –  tolerancijos skaudinamiems dalykams mažinimas. Puslapis po puslapio įgusi atpažinti toksiškus žmones šeimoje ar partnerystėje, tarp draugų, giminaičių, darbe, visuomenėje ir išsivaduoti iš jų įtakos. Nuo emocinio ir psichologinio smurto neapsaugotas niekas. Visi gali tapti aukomis. „Uždaryk duris iš kitos pusės“ – tai autorės patirties ir ieškojimų kelias, į kurį ji kviečia ir savo skaitytojas. Kartu su autore sužinosime, kodėl tampama emocinio smurto auka ir kaip to išvengti.