Metodinė valanda „Bibliotekininko darbo patirtys“

Gruodžio 9 d. virtualioje aplinkoje vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio organizuota metodinė valanda bibliotekininkams.

Darbo patirtimi dalinosi Kauno „Varpo“ gimnazijos bibliotekininkė dr. Livija Kaselienė. Ji savo pranešime „Nuotolinio mokymo inovacijos: bibliotekininko vaidmuo“, akcentavo, kad „nuotolinis mokymas jau tapo kasdienybe. Sklandžiam ugdymo procesui užtikrinti vyksta aktyvi komunikacija: bendradarbiaujama per jaunimui puikiai pažįstamas ir naudojamas programas.  TAMO dienyne pateikiamos nuorodos į programinės grožinės literatūros kūrinius, siunčiama reikalinga medžiaga į asmeninį mokinio paštą, vadovėliai ir grožinė literatūra mokytojams ir mokiniams pateikiama PDF formatu arba skenuojant. Vyksta bendradarbiavimas su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais (LUX kino dienos, refleksija lietuvių kalbos pamokose, klasės diskusija (Zoom platforma), nuotolinė viktorina-protmūšis „Knygų Kalėdos“); su dailės ir technologijų mokytojais (parengta paroda „Covid virusui – NE. Saugokim save!“).“

Vida Stepučinskienė, Kauno Palemono gimnazijos bibliotekos vedėja, pasidalino įspūdžiais, veiklos eiga dalyvaujant „Tarptautinio projekto “Christmas Tree Decoration Exchange” integracija kalėdiniame Kauno Palemono gimnazijos projekte ,,Su Kalėdų šviesa – iš širdies į širdį“. Besitęsiantis karantinas pakeitė  gimnazijos bendruomenės tarpusavio santykius ir ryšius. Ji sakė, kad ieškoma atskirų ir apjungiančių veiklų – kaip sutikti šv. Kalėdas, ugdant socialines, asmenines, kūrybingumo ir komunikavimo kompetencijas. Gimnazija buvo pakviesta gaminti kalėdines dekoracijas. Šiame projekte dalyvauja 13 šalių mokyklos. Pasirinkome gaminti trispalvį Advento vainiką su gimnazijos nuotrauka. Su didžiausiu užsidegimu dekoracijų gaminimo procese dalyvavo pradinių klasių mokiniai, užsienio kalbų, menų ir technologijų metodinių grupių nariai.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos biblioteka – įvairių projektų dalyvė. Bibliotekininkė Audronė Jokubauskienė ir bibliotekos vedėja Onutė Kazakevičienė pristatė pranešimą „Bendradarbiavimu grįsta bibliotekos projektinė veikla“. Jos referavo, kad veikla tikrai plati: „Pasakų iššūkis 2020“ – pasaką populiarinanti ugdymo priemonė, skatinanti mokinių socialinį, emocinį bei kultūrinį augimą; tarptautinis kalėdinių žaisliukų mainų projektas „Christmas Tree Decoration Exchange 2020“; tarptautinis projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė 2020“, kurio tikslas – supažindinti skaitytojus su Šiaurės šalių tradicijomis, gamta ir kultūros paveldu: paroda, populiarinti literatūrą ir knygų skaitymą, komiksų knygelės spalvinimas, netradicinė pasaulio pažinimo pamoka, protmūšiai; tarptautinės iniciatyvos „Globalaus švietimo savaitė 2020“, tikslas – paskatinti jaunimą apmąstyti savo tapatybę ir įpročius pokyčių purtomame pasaulyje, skleisti žinią apie darnų vystymąsi, raginant burtis į komandas ir įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus  kasdienėse veiklose; „Metų knygos rinkimai 2020“ – netradicinė lietuvių kalbos pamoka (pažintis nuotoliniu būdu su knygomis paaugliams).

Kauno rajono Neveronių gimnazijos bibliotekininkės Daivos Paškevičienės pranešime „Socialinis emocinis ugdymas:  BIBLIOTEKA – vaidmuo“ buvo išryškinta ypač aktuali tema – emocijos, turinčios įtakos tam, kaip ir ko mokomės. Ji teigė, kad vaikai turėtų išmokti suprasti ryšį tarp minčių, jausmų ir elgesio, kad plėtojant šiuolaikinį ugdymo turinį būtina orientuotis į vaiko emocinę bei socialinę kompetencijas. Mokyklos bibliotekos pagrindinis tikslas – padėti sėkmingai augti mokiniui, mokytojui, visai bendruomenei. Gerai organizuota bibliotekos veikla įtakoja aukštesnius mokinių akademinius pasiekimus, geresnius skaitymo gebėjimus, teigiamą požiūrį į mokymąsi, asmeninį tobulėjimą. Bibliotekoje-skaitykloje vyksta garsinio skaitymo savaitė, Laimės diena, kūrybinės dirbtuvės „Kuriame akrostichu pagal mėnesio vertybes“, advento projekto „Kalėdų belaukiant“ metu kas dieną  skiriama 15 minučių pasakos skaitymui.

Prienų rajono Jiezno gimnazijos bibliotekininkė Vitalija Rūdienė  savo renginių pynę papildė intelektualiniais žaidimais. Dalindamasi gerąja patirtimi (pranešimas „Protmūšiai“) Vitalija pasidžiaugė, kad protmūšiai susilaukė didelio susidomėjimo. Juose dalyvauja visi – mokiniai, mokytojai, darbuotojai, tėveliai (vyko protmūšiai: 6 klasės mokinių komandų protmūšis, skirtas  Knygnešio dienai, rajono gimnazijų komandoms – Gimnazisto dienai, protų mūšis pradinukams ir jų tėveliams, kassavaitiniai trečiadieniniai protų mūšiai mokyklos bendruomenei. Vyko vaikų pamėgtos pirmokų skaitytojų krikštynos, pasakų penktadieniai priešmokyklinukams, Šiaurės šalių literatūros, Baltų literatūros savaitės renginiai).

Bibliotekininkių pristatytos veiklos dar kartą įrodė, kokius prasmingus darbus jos dirba, kaip praturtinama nuotolinio mokymo(si) ir darbo kasdienybė.

Metodinė medžiaga:

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė