Pagyvenusių žmonių mėnesio renginiai Kauno pedagogų kvalifikacijos centre

Bar... bar... į langą lietus.
Lūpas lėtai sučiaupęs,
be žado – stebiu –
šitoks vėjas šitoj lapų
veidrodinėj mozaikoj...
ir nepajutau, kaip pečius
apkabino ruduo...

                 Jaunius Kulnys

 

Spalis – Pagyvenusių žmonių mėnuo. Saugodami save ir kitus, laikydamiesi visų apribojimų susitikome „gyvam“ bendravimui.

Penktadieniais pedagogės senjorės rinkosi į kūrybinių dirbtuvių „Mintys gula margais raštais“ užsiėmimus – liejo įvairius dirbinius su skysta derva. Susidomėjusias moteris šio meno mokė savanorė Indrė. Kiek naujų patirčių: reikia tiksliai ir kruopščiai pasiruošti darbo vietą, pasimatuoti reikiamą medžiagos kiekį, pakaitinti ir tik tada po truputį lašinti į norimą formą. Paskui dar reikės laukti kol viskas sustings. Tai tikras išbandymas norinčioms greito rezultato...

***

Spalio mėnesį bibliotekoje vyko KRA „Kauno branduma“ dailininkų dailės darbų paroda „Po rudenėjančiu dangum“. Grožėjomės poetės, dailininkės, istorikės Danutės Vaskelaitės, poetės, tautodailininkės Margaritos Juškevičienės, poetės, menininkės Linos Opulskienės ir poetės, dar neseniai paėmusios į rankas teptuką, profesorės Jūratės Jankauskienės darbais.

***

Spalio 7 dieną poezijos skaitymus „Ruduo klauso mano minčių...“, skirtus poeto Pauliaus Širvio 100-osioms metinėms paminėti, perkėlėme į auksiniais lapais nuklotą Ramybės parką. Renginį vedė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pedagogė Aurika Navickienė. Minėjime prisiminimais apie Paulių Širvį dalinosi jo žemietis profesorius emeritas Antanas Žiliukas. Poezijos skaitymuose dalyvavo gausus būrys kūrybingų pedagogių: Danutė Blėkienė, Regina Jorudienė, Danutė Mažeikienė, Ona Jakubonienė, Zenė Sadauskaitė, Teresė Varnagirienė. Sulaukėme svečių iš Šiaulių (Jaunius Kulnys), Jonavos (Aloyzas Vaznaitis), Kauno rajono (Gintaras Karlauskas). Poetė Julija Augustauskienė Rudenė skaitė įžvalgų savo kūrinį „Randuotas beržas“. Daug minčių raiškiai pažėrė KRA „Kauno branduma“ pirmininkas, meninio žodžio puoselėtojas Vitas Petraitis. Nuotaika buvo rudeniškai pakili kaip tąsyk saulėta diena...

***

Lietuvos menų ir mokslo asociacijos „Vydūno šviesa“ prezidento, metafizikos mokslų dr. Vilimanto Zablockio knygos „Įrodyk man...“ pristatymas vyko spalio 14 d.

Bibliotekoje įvyko susitikimas su poetu, rašytoju, metafizikos mokslų daktaru, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) Garbės nariu, LMMA ,,Branduma“ Garbės nariu, Amerikos rašytojų draugijos nariu, Lietuvos menų ir mokslo asociacijos „Vydūno šviesa“ įkūrėju ir prezidentu Vilimantu Zablockiu. Bibliotekininkė Irena Valentukonienė pateikė trumpą biografiją ir pakvietė Vilimantą Zablockį pasidalinti savo potyriais, jam artimomis Vydūno idėjomis, pristatyti savo naująją knygą „Įrodyk man...“.

,,Šis susitikimas man didelė šventė, jaučiu Jūsų aukštą įvertinimą, kadangi savo kūrybą pristatau šioje bibliotekoje“, – džiaugėsi autorius.

Pasak Vilimanto, dar ankstyvoje vaikystėje, o vėliau jaunystėje jautė greta esantį kažkokį nepažįstamą pasaulį. Atsakymo: ,,kas tai yra?“ – jo šeimos nariai ar draugai neturėjo, teko susikaupti savyje ir kantriai apmąstant gyvenimo įvykius, „kurie atsitiko ateityje“ laukti. Nuo 1986 metų jis intensyviai mąstė apie metafizinius reiškinius ir įvykius, domėjosi nežinomu visa apimančiu pasauliu, skaitė tuometinę skurdžią mokslinę medžiagą ar literatūrą. Autorius visą savo gyvenimą paskyrė Didžiojo Slėpinio apmąstymams. Susitikimo metu V. Zablockis pasakojo apie Pakylėtuosius dvasinės hierarchijos Mokytojus, per kuriuos gavo tobulėjimo pamokas, jų dėka atskleidė ir įrodė sau dvasinių būtybių ir žmonių tarpusavio bendravimo metafizinę reikšmę. Apie Vydūną, kuris, pasak knygos autoriaus, ,,savo gyvenimo būdu ir įsitikinimu apie aukštesnių, žmogui nepažįstamų jėgų poveikį įrodė, kad visa Žemės gyvybė yra susijusi su kosmoso begalybe“.

 Kadangi rašytoją sudomino Vilhelmo Storosto Vydūno (1868–1953) mokslinė filosofinė, psichologinė pasaulėžiūra taip pat meninė veikla, Vydūno garbei įkūrė asociaciją, o knygą dedikavo jo gimimo 150-mečiui atminti.

LNRS narė, poetė, LMMA ,,Branduma“ tarybos pirmininkė ir asociacijos „ Vydūno šviesa“ tarybos narė Nijolė Jadvyga Kulnickienė skaitė ištraukas ir autoriaus mintis papildė savo kūrybos eilėraščiu ,,Susimąstyk“ iš rinkinio ,,Erdvės sparnai“. LNRS narė, poetė, asociacijos ,,Vydūno šviesa“ tarybos pirmininkė Onutė Jakubonienė skaitė savo kūrybos eilėraštį ,,Meilės samprata“, o nuskambėjus jos eilėraščiui ,,Žvakės ašaros“, bibliotekininkė Irena pakvietė tylos minute pagerbti Anapilin išėjusius artimuosius ir kiekvienam mums brangius žmones...

Popietei širdies atgaivą suteikė LMMA ,,Branduma“ poetės, dailininkės Linos Opulskienės paveikslai, kurie bibliotekos erdvę nuostabiai nuspalvino švelniomis spalvomis, lyg Vydūno „spinduliu begalinės šviesos“.

Pasibaigus knygos pristatymui, dalyviai dėkojo knygos autoriui, linkėjo geriausios sėkmės kūryboje ir patirties tolimesniuose metafizinių reiškinių paaiškinimuose. Susitikimas su mokslininku metafiziku, rašytoju, poetu Vilimantu Zablockiu dalyviams buvo tarsi atgaiva sielai, akyse spindėjo džiugesys, meilė Žmonėms ir visa kas gyva.

 ***

Spalio 23 dieną senjorai buvo pakviesti į KRA „Kauno branduma“ narės, menininkės Linos Opulskienės kūrybos valandą „Širdis – gyvasties šaltinis“. Poetė Živilė Baltė, pasibaigus susitikimui, pasidalijo mintimis: „Linos Opulskienės žodinė kūryba vaizdinga, o tapyba – iškalbinga, simbolinė, minimalistinė, galima ją įvardinti intuityvine. Ji remiasi nuojauta, filosofiniu mąstymu, įsijautimu į mintį. Ji pasižymi muzikalumu, motyvų pasikartojimu.

Ši kūryba sparnuota, lyg pasaka, šviesi. Pavaizduotas ąsotis – ne buitinis atributas, bet simbolis sielos, pripildytas pažinimo meilės, Gyvybės vandens. Paukštis gieda dėkingumo giesmę, neša Žinią, yra anapusybės pasiuntinys tarp Dangaus ir Žemės. Saulė primena Dieviškumą, amžinumą. Medis – gyvenimo, augimo skelbėjas. Drugelis – išsilaisvinusi širdis. Jos žodinė kūryba – gyva, vaizdinga, įtaigi, Linutės deklamavimas nuostabiai švelnus.“

 

Renginio metu parodos „Po rudenėjančiu dangum“ dalyvės pristatė savo darbus. Tylos minute, žvelgdami į paveikslus, pagerbėme prieš keletą dienų išėjusią Anapilin Margaritą Juškevičienę.

 

Dėkojame visiems dalyviams už bendradarbiavimą, rašytinio žodžio sklaidą.  

Pagyvenusių žmonių mėnesio renginių organizatoriai:
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga,
KRA „Kauno branduma“.