Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“

Lapkričio 3 d. įvyko pirmasis Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ (angl. “Fight against bullying at school“) tarptautinis susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Belgijos. Nors pirmasis susitikimas buvo planuojamas Prancūzijoje, atsižvelgiant į dabartinę epidemiologinę situaciją visame pasaulyje, susitikimas vyko virtualioje aplinkoje. 

Susitikimo metu buvo aptarta dabartinė epidemiologinė situacija kiekvienoje šalyje tikslu planuoti tolimesnę projekto eigą ir mobilumo vizitus. Kadangi šiuo metu judėjimas tarp šalių yra apribotas, buvo aptartos alternatyvios projekto įgyvendinimo veiklos – nuotoliniai seminarai, kurių metu analizuojami kiekvienos šalies partnerės pateikti patyčių atvejai bei darbo grupių, nagrinėjančių mokymo(si) aplinką, protokolus ir kt., sudarymas. Susitikimo metu pristatytas specialiai šiam projektui sukurtas logotipas, aptarti tolimesni projekto įgyvendinimo žingsniai. 

 

Projektas „Kova su patyčiomis mokykloje“ įgyvendinamas iki 2022 m. rugsėjo mėn.